The Handmaid’s Halloween

[foto: Bri­an Sny­der]
 
Ik lees nog steeds in The Handmaid’s Tale. Langza­am. Om niets te mis­sen, maar ook omdat ik af en toe even nodig heb ‘om op adem te komen’ van­wege de con­stante span­ning. Niet dat het bloed van de bladz­i­jdes af spat. Eerder een allesover­heersend en onheil­spel­lend gevoel dat het elk moment mis kan gaan met Offred. Gruwelijk mis.
Dat is denk ik het knappe aan dit boek. Er zijn zoveel tekens aan de wand die er op wijzen dat het zo goed als zek­er slecht zal aflopen met Offred, dat je je onbe­wust aan het begin van weer een nieuw hoofd­stuk schrap zet voor de scene waarin dat daad­w­erke­lijk zal gaan gebeuren.
Gebeurt dat ver­vol­gens niet dan voel je iets van oplucht­ing maar tegelijk­er­ti­jd wacht er een vol­gend hoofd­stuk waar het alsnog fout kan gaan.
Ver­schrikke­lijk span­nend, maar zoals gezegd, niet op een hor­ror-achtige wijze.
Het ver­baas­de me dan ook toen ik boven­staande foto zag als illus­tratie van hoe men zich dit jaar onder andere kan uit­dossen voor Hal­loween. Op het eerste gezicht niet meer dan rij vrouwen in saaie, een­vormige kled­ing. Je moet ofwel het boek hebben gelezen (hoewel je dan miss­chien niet meteen de link weet te leggen naar de type­r­ende kled­ing van ‘the Hand­maid’), of de serie gezien hebben, om te kun­nen herken­nen waarom dit kos­tu­um zo beangsti­gend is.
Waar­bij de kant­teken­ing geplaatst moet wor­den dat het afwijk­end is ten opzichte van de doorsnee Hal­loween-ver­mom­min­gen die bedoeld zijn om vooral de ‘toeschouw­er’ schrik aan te jagen. De vrouwen die zich hullen in deze bloe­drode out­fit zullen eerder zelf een knoop in de maag kri­j­gen mocht­en ze te horen kri­j­gen wat de rol van een Hand­maid is in de staat Gilead.
Nieuws­gierig gewor­den? Dan raad ik je van harte aan om ook eens in het boek van Mar­garet Atwood te begin­nen.
~ ~ ~
    • Ondanks dat het geen thriller in de ware zin van het woord is, denk ik wel dat het op een bepaalde manier span­nend genoeg is om niet te mis­staan op je novem­ber­li­jst. Mij is het boek in ieder geval goed bevallen.

    • Ik denk dat het wel mee­valt. Het is geen thriller of hor­ror, maar een uiterst bek­lem­mende dystopie waarin vrouwen een nogal ondergeschik­te rol hebben. Ik ga niet verk­lap­pen hoe het afloopt, alleen dat ik waarschi­jn­lijk door het zien van foto’s n.a.v. de tv-serie op het ver­keerde been ben gezet waar het naar toe zou gaan. Miss­chien dat je het toch maar eens een kans moet geven. Nadat je natu­urlijk eerst die andere boeken gelezen hebt die o.a. Puur en Cor je hebben aan­bev­olen ;-).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets