Kaartenhuis

De zon schi­jnt en ik zit in de tuin met een kop koffie. Bij de vijver rent de haan achter een van de kip­pen aan.
Maandag komen ze een gedeelte ‘op ons erf’ bestrat­en maar voor het zover is moest ik aan de slag om ruimte te mak­en. Vorig week­end was ik vooral bezig om de vele kubieke meter hout­snip­pers die we er tijdelijk had­den opges­la­gen weg te kruien naar een andere nog steeds niet defin­i­tieve plek. Van­daag kon ik begin­nen met het ver­wi­jderen van de grind­laag die we voor aan de zijkant van onze tuin hebben. Met het zand dat ze maandag uit­graven gaan ze het vri­jgekomen gedeelte voor in de tuin een stuk ophogen. Daar­na kun­nen we er wat boom­p­jes planten zodat de wind wat min­der vrij spel heeft en ook de inkijk iet­sjes beperkt wordt. Er lag echter meer grind dan ik ingeschat had. Na een uur of twee afzien vond ik het wel tijd voor een korte pauze.
Het is de haan gelukt om de kip in een hoek te dri­jven. Plat gaat ze op de grond liggen. De haan loopt par­mantig op hoge poten voor haar op en neer.
Ter­wi­jl ik van mijn koffie geni­et blad­er ik door de zater­dagkrant. Een tijd­je bli­jf ik hangen bij de foto van Kevin Spacey. In het bijbe­horende ver­slag staat dat Net­flix de samen­werk­ing met hem heeft ver­bro­ken. De opnames voor seizoen zes van House of Cards zijn tijdelijk stil­gelegd. Er was al eerder bepaald dat dit het laat­ste seizoen zou zijn. Nu bek­ijkt men de opties of en hoe men de serie kan afron­den. Wie weet lat­en ze Frank Under­wood al meteen aan het begin over­li­j­den om zo zon­der hem verder te kun­nen. Wat mij betre­ft lat­en ze het bij seizoen vijf. Het is een van de weinige tv-series die we samen kijken thuis, maar het afgelopen seizoen viel mij zwaar tegen. Als Inge niet gekeken had was ik al ruim voor de helft afge­haakt. Ik vond het te langza­am, te donker, te weinig ‘over de top’ wat ik in de eerste seizoe­nen juist de voor­naam­ste aantrekkingskracht had gevon­den.
Net wan­neer het lijkt dat de kip stil­let­jes op wil krabbe­len springt de haan met veel kabaal boven op haar. Ook de kip begint nu luid­keels te kri­jsen. De andere kip­pen schar­re­len onver­stoor­baar verder.
Ik vraag mij af in hoev­erre het per­son­age van Frank Under­wo­ord samen­valt met Kevin Spacey. Of ander­som. Zal het hem lukken zijn rep­u­tati­eschade beperkt te houden? Van Frank Under­wood hebben we gezien dat hij de gave heeft om als een pal­ing in een emmer snot uit zowat elke hopeloos lijk­ende sit­u­atie uitein­delijk als over­win­naar tevoorschi­jn te komen. Maar of Spacey deze kun­st ook beheerst? Het zal mij benieuwen. Mocht hij daad­w­erke­lijk schuldig zijn dan hoop ik het niet. De ver­dacht­makin­gen stape­len zich onder­tussen almaar verder op en de acteur is heimelijk verd­we­nen uit het open­bare lev­en nadat hij zich eerst nog bij de eerste aan­ti­jging mengde in het debat door via social media zijn excus­es uit te spreken en tevens ter­loops uit de kast te komen. Niet echt een hand­i­ge zet. Het lijkt alsof hij al meteen zijn hand over­speeld heeft.
De koffie is op. Met tegen­zin sta ik op om verder te gaan met mijn klus van de dag. Bij de vijver is de rust weerge­keerd. De haan schudt zijn vleugels uit en de kip voegt zich al kake­lend weer bij de de rest van de groep.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets