Joyreading

William besluit Edith ten huwelijk te vra­gen één dag nadat hij haar voor het eerst heeft gezien. Edith stemt toe en lut­tele maan­den lat­er geven ze elka­ar het ja-woord. Op hun huwelijk­snacht slaapt William op de bank, Edith voelt zich niet zo goed. De tweede nacht bedri­jven ze de liefde maar zodra het achter de rug is vlucht Edith de bad­kamer in om over te geven. Van de cham­pagne, zal ze lat­er verk­laren.
Zo samengevat komt het bij­na hilar­isch over, maar dat is het bij lange na niet. Al vanaf de eerste min­u­ut is duidelijk dat William een ver­keerde keuze maakt hoewel hij zelf, verblind door oprechte liefde voor Edith slechts op spaarzame momenten daar notie van heeft. Het is de kun­st van John Williams, want het gaat hier over de roman Ston­er, dat hij de tragiek die gepaard gaat met de verbin­te­nis tussen William en Edith op een loepzui­v­ere manier weet te beschri­jven. Feil­l­loos wor­den de haarscheurt­jes in kaart gebracht die William lat­er ongetwi­jfeld zal herken­nen wan­neer het helaas te laat is voor her­s­tel, maar die nu slechts voor de lez­er zicht­baar zijn.
Vanu­it je leesstoel zou je het lief­st de jongge­huw­den toe willen roepen er nu meteen al een punt achter te zetten. Alti­jd beter dan hun lev­en te ver­gooien voor­dat het goed en wel is begonnen. Maar je weet wel beter en bli­jft ver­woed door­lezen, want mijn god wat is het geweldig geschreven. Het is geni­eten van elke zin, of er nu tragis­che of voor­spoedi­ge gebeurtenis­sen mee beschreven wor­den. John Williams weet con­tinu de juiste toon te vin­den. Geen over­dadi­ge beschri­jvin­gen, maar tre­fzek­er en met oog voor de details die het ver­schil mak­en. Een genot om te lezen.
In het exem­plaar van Ston­er dat ik heb is ook een intro­duc­tie opgenomen. Er komen enkele quotes van John Williams voor­bij uit een inter­view dat hij in 1985 gaf. Williams vertelt dat hij het jam­mer vin­dt hoe onze houd­ing ten opzichte van een lit­eraire tekst door de jaren heen anders is gewor­den: ‘as if a nov­el or poem is some­thing to be stud­ied and under­stood rather than expe­ri­enced.’ Hij sluit af met de verzucht­ing ‘My God, to read with­out joy is stu­pid.’

William Ston­er enters the Uni­ver­si­ty of Mis­souri at nine­teen to study agri­cul­ture. Lat­er, he becomes a teacher. He mar­ries the wrong woman. His life is qui­et, and after his death his col­leagues remem­ber him rarely.
Yet with truth­ful­ness, com­pas­sion and intense pow­er, this nov­el uncov­ers a sto­ry of uni­ver­sal val­ue. Ston­er tells of the con­flicts, defeats and vic­to­ries of the human race that pass unrecord­ed by his­to­ry, and reclaims the sig­nif­i­cance of an indi­vid­ual life.
Ston­er
John Williams
Uit­gev­er Vin­tage
ISBN 9780099561545
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets