ZwartWit – dag 3

Whe­re­ver you go staat er in spie­gel­beeld op de ban­ner, maar ik had maar één bestem­ming: naar huis!
Opnieuw was het (veel te) laat gewor­den op kan­toor en dit had al ver­schei­de­ne keren een streep gehaald door de plan­nen die ik aan het begin van de week voor ogen had. Voor van­avond zit er niet veel meer in dan wat lezen of een Net­flix­film­pje pak­ken. In het week­end dan nog wat ach­ter­stal­li­ge email weg­wer­ken om komen­de maan­dag niet met­een ach­ter de fei­ten aan te ren­nen, maar ver­der ga ik lek­ker wat rond­om huis aanklungelen.
Ook de kas­sa­me­de­wer­ker was aan week­end toe. Nadat hij enke­le fou­ten had gemaakt bij de klant voor mij, kwam zijn vraag of ik Texa­co­p­un­ten spaar­de rede­lijk after the fact toen ik al afge­re­kend had. Het zal voor hem waar­schijn­lijk ook een lan­ge dag of week zijn geweest.
~ ~ ~
No peo­p­le, pets, expla­na­ti­ons. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s sha­re some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op facebook. Maar hier kan ik explai­nen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.
~ ~ ~

2 reacties op “ZwartWit – dag 3”

Reacties zijn uitgeschakeld.