ZwartWit – dag 4

Zater­dag­och­tend. Het moment om bood­schap­pen te doen. Als gewoon­lijk ga ik vroeg op de och­tend. Lek­ker rus­tig is het dan altijd. Dit­maal iets druk­ker dan nor­maal. Ik bedacht dat het mis­schien te maken had met de intocht van Sin­ter­klaas later vandaag.
Waar­om ik daar­aan moest den­ken? Omdat ik zwar­te Piet zag zit­ten op een tuin­stoel bij de slij­te­rij. Geen ‘ech­te’ Piet, maar een pop. Hij zat er wat ver­lo­ren bij op deze vroe­ge och­tend. Sneu ook. Als­of hij als een wan­ho­pi­ge alco­ho­list zat te wach­ten tot­dat de win­kel open­ging om zijn heil in de drank te zoe­ken. Met alle com­mo­tie rond­om zijn per­soon­tje kan ik het ergens wel begrijpen.
~ ~ ~
No peo­p­le, pets, expla­na­ti­ons. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s sha­re some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op facebook. Maar hier kan ik explai­nen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.
~ ~ ~


2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *