ZwartWit – dag 4

Zater­dagocht­end. Het moment om bood­schap­pen te doen. Als gewoon­lijk ga ik vroeg op de ocht­end. Lekker rustig is het dan alti­jd. Dit­maal iets drukker dan nor­maal. Ik bedacht dat het miss­chien te mak­en had met de intocht van Sin­terk­laas lat­er van­daag.
Waarom ik daaraan moest denken? Omdat ik zwarte Piet zag zit­ten op een tuin­stoel bij de sli­j­ter­ij. Geen ‘echte’ Piet, maar een pop. Hij zat er wat ver­loren bij op deze vroege ocht­end. Sneu ook. Alsof hij als een wan­hopige alco­holist zat te wacht­en tot­dat de winkel openg­ing om zijn heil in de drank te zoeken. Met alle com­motie ron­dom zijn per­soon­t­je kan ik het ergens wel begri­jpen.
~ ~ ~
No peo­ple, pets, expla­na­tions. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s share some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op face­book. Maar hier kan ik explainen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.
~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie