20171119

ZwartWit – dag 5

Het hele gazon ligt ver­bor­gen onder bla­de­ren. Dat kan zo niet lan­ger vol­gens Inge. Nog lan­ger laten lig­gen gaat gele plek­ken geven. Dus van­daag tus­sen de bui­en door aan de slag met hark en kruiwagen.

Een voor­deel van de vele regen­val de afge­lo­pen dagen is dat de bla­de­ren mak­ke­lij­ker bij elkaar geharkt kun­nen wor­den. Ze plak­ken goed en zijn ook wat zwaar­der waar­door de wind er min­der grip op heeft.

Het nadeel is dat je er zelf zo nat van wordt, want ondanks de goe­de voor­uit­zich­ten regen­de het ook van­daag ver­schil­len­de keren ont­zet­tend hard. Natuur­lijk net op die momen­ten dat ik bui­ten bezig was.

Ik had al een foto van de dag gemaakt van een vol­le krui­wa­gen en op facebook gezet toen het plots aan de voor­kant van ons huis aar­de­don­ker werd. Tegen die don­ke­re ach­ter­grond ont­stond een fel­le regen­boog die ik alleen met de pano­ra­ma-instel­ling van mijn toe­stel in z’n geheel in beeld kon krijgen.

Een heel mooi plaat­je, maar zoals gezegd te laat voor facebook. Niet voor hier. Dat is het voor­deel van je eigen domein en je eigen regels. En omdat ie in mijn ogen zo goed gelukt is heb ik ‘m tevens op de NOS site gezet. Wie weet beste­den ze er van­avond even aan­dacht tij­dens het dage­lijk­se weerpraatje.

No peo­p­le, pets, expla­na­ti­ons. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s sha­re some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op facebook. Maar hier kan ik explai­nen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.