ZwartWit – dag 5

Het hele gazon ligt ver­bor­gen onder bladeren. Dat kan zo niet langer vol­gens Inge. Nog langer lat­en liggen gaat gele plekken geven. Dus van­daag tussen de buien door aan de slag met hark en krui­wa­gen.
Een voordeel van de vele regen­val de afgelopen dagen is dat de bladeren makke­lijk­er bij elka­ar geharkt kun­nen wor­den. Ze plakken goed en zijn ook wat zwaarder waar­door de wind er min­der grip op heeft.
Het nadeel is dat je er zelf zo nat van wordt, want ondanks de goede vooruitzicht­en regende het ook van­daag ver­schil­lende keren ontzettend hard. Natu­urlijk net op die momenten dat ik buiten bezig was.
Ik had al een foto van de dag gemaakt van een volle krui­wa­gen en op face­book gezet toen het plots aan de voorkant van ons huis aarde­donker werd. Tegen die donkere achter­grond ontstond een felle regen­boog die ik alleen met de panora­ma-instelling van mijn toes­tel in z’n geheel in beeld kon kri­j­gen.
Een heel mooi plaat­je, maar zoals gezegd te laat voor face­book. Niet voor hier. Dat is het voordeel van je eigen domein en je eigen regels. En omdat ie in mijn ogen zo goed gelukt is heb ik ‘m tevens op de NOS site gezet. Wie weet best­e­den ze er vanavond even aan­dacht tij­dens het dagelijkse weer­praat­je.

~ ~ ~
No peo­ple, pets, expla­na­tions. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s share some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op face­book. Maar hier kan ik explainen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.
~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie