ZwartWit – dag 6

Regen. Ik vertrok ermee en ik kwam ermee thuis. En tussendoor regende het. Vanocht­end had het tot gevolg dat er weer eens een fil­ere­cord ver­bro­ken werd. Bij­na 900 km op het hoogtepunt, zo hoorde ik iemand op de radio vertellen ter­wi­jl ik voor de veran­der­ing stil­stond in de avond­file.
Fijn om aan een ges­laagde record­poging te hebben bijge­dra­gen, maar voor mij had het niet geho­even.
Wat ik vooral verve­lend vind aan regen is wan­neer het valt in het donker. Dan merk ik pas goed dat mijn ogen niet meer zijn wat ze ooit (lang gele­den) waren. De ver­licht­ing van de tege­moetkomende auto’s die zich via ontel­bare regen­drup­pels op mijn voor­ruit ver­menigvuldigt, weet me zodanig te verblind­en dat ik, zek­er bij small­ere wegen, alleen op goed geluk vol­doende ruimte hoop te houden. Want echt zien doe ik het niet.
En lat­en we nu net dit jaar ver­huisd zijn naar een heel mooie plek, maar wel gele­gen aan een heel smalle weg. Met daar­naast niet een berm of wei­land maar een echt riv­iert­je. Hoewel ik zek­er niet de eerste zal zijn wil je daar echt niet in terechtkomen. Daarom heb ik voor de zek­er­heid weer eens een afspraak gemaakt bij de opti­cien. Miss­chien dat ik er voor de zek­er­heid ook een nachtk­ijk­er bij kan bestellen.

~ ~ ~
No peo­ple, pets, expla­na­tions. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s share some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op face­book. Maar hier kan ik explainen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.

~ ~ ~

Geef een reactie