ZwartWit – dag 6

Regen. Ik ver­trok ermee en ik kwam ermee thuis. En tus­sen­door regen­de het. Van­och­tend had het tot gevolg dat er weer eens een file­re­cord ver­bro­ken werd. Bij­na 900 km op het hoog­te­punt, zo hoor­de ik iemand op de radio ver­tel­len ter­wijl ik voor de ver­an­de­ring stil­stond in de avondfile.
Fijn om aan een geslaag­de record­po­ging te heb­ben bij­ge­dra­gen, maar voor mij had het niet gehoeven.
Wat ik voor­al ver­ve­lend vind aan regen is wan­neer het valt in het don­ker. Dan merk ik pas goed dat mijn ogen niet meer zijn wat ze ooit (lang gele­den) waren. De ver­lich­ting van de tege­moet­ko­men­de auto’s die zich via ontel­ba­re regen­drup­pels op mijn voor­ruit ver­me­nig­vul­digt, weet me zoda­nig te ver­blin­den dat ik, zeker bij smal­le­re wegen, alleen op goed geluk vol­doen­de ruim­te hoop te hou­den. Want echt zien doe ik het niet.
En laten we nu net dit jaar ver­huisd zijn naar een heel mooie plek, maar wel gele­gen aan een heel smal­le weg. Met daar­naast niet een berm of wei­land maar een echt rivier­tje. Hoe­wel ik zeker niet de eer­ste zal zijn wil je daar echt niet in terecht­ko­men. Daar­om heb ik voor de zeker­heid weer eens een afspraak gemaakt bij de opti­cien. Mis­schien dat ik er voor de zeker­heid ook een nacht­kij­ker bij kan bestellen.

~ ~ ~
No peo­p­le, pets, expla­na­ti­ons. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s sha­re some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op facebook. Maar hier kan ik explai­nen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.

~ ~ ~