Maandag, 4 december 2017

En op dag zeven schiep God de koopzondag

Kor­te repor­ta­ge deze och­tend op de radio over de koop­zon­dag in Har­der­wijk. Ook hier is nu de ban gebro­ken en zijn de win­kels open op wat voor­heen een rust­dag was. Pas­san­ten wor­den op straat om hun mening gevraagd.

‘En mevrouw, wat vindt u ervan?
‘Waar­van?
‘Euh, van de koop­zon­dag hier in Har­der­wijk.
‘Oh, dat had voor mij niet gehoe­ven.
‘Waar­om niet, als ik vra­gen mag.
‘Ik vind zes dagen in de week meer dan vol­doen­de voor de win­kels om hun spul­len aan de man te bren­gen. Die extra dag is hele­maal niet nodig.
‘Maar u bent hier toch ook aan het win­ke­len?
‘Tja, als die win­kels open zijn dan moet je d’r toch naar toe. Dan kun je niet thuis blijven.’