Gelukkig hebben we het boek nog

Er is me de afgelopen weken ver­schil­lende malen verteld dat ik mijn best moest doen om vanu­it Dort­mund tijdig te arriv­eren op de ein­de­jaars­bi­jeenkomst in Vee­nen­daal. Aangezien ik pas tegen drie uur ’s mid­dags kon vertrekken en de bijeenkomst om half vier van start zou gaan vond ik het een opti­mistis­che gedachte.

Maar ja, ik kon alti­jd zeggen dat ik het ging proberen. Wat ik dus ook elke keer braaf deed wan­neer iemand me weer voorhield dat het echt belan­grijk was dat ik er deze keer bij moest zijn.

Nieuws­gierig gewor­den vroeg ik dan waarom het zo belan­grijk was dat ik de edi­tie van dit jaar niet mocht mis­sen. Andere jaren werd daar immers niet zo moeil­ijk over gedaan. Men hulde zich in geheimzin­nig stilzwi­j­gen. Dat zou ik wel zien indi­en ik op tijd zou zijn.

Met mijn auto bleef de poging echter steken in goede bedoelin­gen. Er was dan wel geen snel­hei­d­slim­i­et op grote gedeeltes snel­weg vanaf Dort­mund naar Ned­er­land, dat wilde nog niet zeggen dat mijn auto ineens beduidend sneller kon.

Verder werk­te het weer ook niet echt mee. De felle ruk­winden die de land­ing al een span­nende aan­gele­gen­heid had­den gemaakt zorgden, gepaard met overvloedi­ge regen­val voor veel ver­trag­ing op de weg. En dan zou ik de weg­w­erkza­amhe­den bij­na ver­geten. Het lijkt wel of die per­ma­nent aan­wezig zijn waar je ook rijdt op de Duitse snel­we­gen.

Al met al was ik niet eerder dan vijf uur bij de Ned­er­landse grens. Vol­gens afspraak belde ik een col­le­ga om te vra­gen of het nog de moeite was om door te rij­den naar Vee­nen­daal. Hij nam niet op. Ook een tweede keer bellen had geen resul­taat.

Ter hoogte van Arn­hem kwam er een bericht­je bin­nen. Ze had­den een mys­tery guest op bezoek gehad die een boeiende pre­sen­tatie had ver­zorgd: André Kuipers. De ruimtereiziger.

Teleurgesteld nam ik de eerste afs­lag naar huis. Eten kon ik thuis ook wel. Maar die pre­sen­tatie, die had ik willen bij­wo­nen. Hoe vaak kri­jg je nu de gele­gen­heid om uit de eerste hand ver­halen te horen over iemand die zelf in de ruimte is geweest?

De vol­gende ocht­end lag een exem­plaar van het foto­boek dat André Kuipers samengesteld heeft van zijn expe­di­tie op mijn bureau. Een schrale troost, maar ik ben er even­zo­goed blij mee.

Expe­di­tie 30/31 — De ruimtereis in beeld is het unieke fotover­slag van de ruimtereis van André Kuipers. Dit door Kuipers zelf samengestelde boek bevat de mooiste beelden van de missie naar het inter­na­tionale ruimtes­ta­tion ISS, aange­vuld met exclusief foto­ma­te­ri­aal van de lancer­ing en land­ing.

Expe­di­tie 30/31
André Kuipers
Uit­gev­er­ij Car­rera
ISBN 9789048816583

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets