Voorspoed

Het begon met mijn nieuwe bril­lenglazen. Pas toen ik ze besteld, ont­van­gen en betaald had kwam ik erachter dat mijn verzek­er­ing alleen een ver­goed­ing uit­keert indi­en ik naar de bij hun aanges­loten opti­cien was gegaan. Niet veel lat­er reed Inge met haar auto tegen een andere auto aan waar­bij gelukkig de schade alleen materieel was. Wel spi­jtig dat we net onze all-risk had­den opgezegd.

Een vol­gende teleurstelling was de vochtschade die we ont­dek­ten bij een hoop spullen die we tijdelijk op de zold­er­schu­ur had­den opges­la­gen. Ook som­mige delen van de schu­ur zelf ver­toon­den teke­nen van lichte lekk­age. Dat betekent dat we eerder dan gep­land een begin moeten mak­en met het verder lat­en afbouwen van de schu­ur. Iets wat we gezien de uit­gaven van dit jaar die we al gemaakt had­den liev­er naar eind vol­gend jaar had­den uit­gesteld.

Toen stond plots in het kast­je onder de was­bak in de keuken een laag­je water. Ook in het stop­con­tact zon­der dat dit voor kort­sluit­ing had gezorgd. De stop was er tijdig uit­gek­nald. De mon­teur van de kraan die kwam kijken gaf aan dat het niet aan de kraan zelf lag, maar aan hoe de lood­gi­eter alle ver­schil­lende lei­din­gen op elka­ar had aanges­loten. Erg kundig, dat moest gezegd wor­den. Alleen had er wat hoogtev­er­schil tussen twee aansluitin­gen moeten zit­ten om over­loop te voorkomen. Dat kon hij niet ver­helpen, dus de voor­ri­jd­kosten waren we kwi­jt zon­der dat we iets opgeschoten waren.

Van­mid­dag leek het of ook de nieuwe was­ma­chine het ging begeven. Maar het bleef bij veel kabaal tij­dens het cen­trifugeren. Een tweede keer ging alles weer op de vertrouwde manier. Miss­chien dat de spreuk in het geluk­skoek­je dat ik met tweede ker­stdag in mijn dessert tegenkwam ein­delijk begint te werken. Jam­mer alleen dat het van korte duur zal zijn:

Dit jaar zal u veel voor­spoed bren­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets