De beste wensen voor 2018

Nog een paar uurt­jes en dan zit 2017 er alweer op. Het jaar is voor­bij gevlo­gen. Zek­er de eerste helft die geheel in het teken stond van de ver­bouwing en ver­huiz­ing hebben we als in een roller­coast­er beleefd. Geen moment van rust zo leek het. Dat kwam pas mid­den in de zomer toen we enkele weken vakantie had­den.
Niet dat we stil zat­en. Wel dat we ‘offi­cieel’ de ver­bouwing als afgerond beschouw­den. Vanu­it men­taal oog­punt een ver­standi­ge besliss­ing. Nu was ineens de grote klus achter de rug en had­den we alleen nog een redelijk lange to-do lijst, maar die had­den we alti­jd al gehad. Het gaf ons wat lucht, want de tijd sinds we het huis een jaar eerder te koop had­den zien staan tot aan de zomer van 2017 was ons niet in de koude kleren gaan zit­ten.
En zo kwam er in de tweede helft van het jaar toch weer wat ruimte voor andere zak­en, zoals (in mijn geval) sporten en lezen. Iets wat ik best wel gemist had. Jam­mer alleen dat ik al snel een blessure opliep die me de rest van het jaar parten bleef spe­len. Met het lezen had ik er min­der last van waar­door ik na een aarze­lend begin toch enkele uit­gelezen boeken op mijn leesli­jst heb kun­nen zetten. Eens zien of ik dat vol­gend jaar kan vasthouden en uit­bouwen.
Al met al kan ik terugk­ijken op een uiter­mate ges­laagd jaar. Natu­urlijk ging er hier en daar heus wel iets mis, maar over de gehele lin­ie bekeken weegt het niet op tegen alles wat goed ging. Zo zag ik in mijn slecht­ste dromen tij­dens de ver­bouwing het gehele huis ineen storten van­wege een ver­keerde con­struc­tie van het nieuwe dak. We zit­ten nu in ons droomhuis en boven­di­en ook nog eens op een fan­tastis­che plek waar we ons vanaf de eerste dag hele­maal thuis voe­len. Als het aan ons ligt gaan we hier nooit meer weg.
Maar tegelijk­er­ti­jd besef­fen we ons dat 2017 niet voor iedereen gebracht heeft wat men ervan gehoopt had. In die zin zijn we erg dankbaar voor het geluk en de voor­spoed die ons ten deel is gevallen. Daarom wensen we bij deze voor iedereen opnieuw het allerbeste voor 2018 en dat het in aller­lei opzicht­en beter zal zijn dan 2017.
PS. Doe van­nacht voorzichtig met vuur­w­erk. De wind kan een lelijke spel­brek­er zijn.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets