Het goede voorbeeld

Het was van­daag mijn eerste werkdag van het nieuwe jaar. Gelukkig had­den de meeste van mijn collega’s nog vakantie. Ideaal om ongesto­ord de achter­stand in mail weg te werken. Plus dat de ver­plichte nieuw­jaar­swensen tot een min­i­mum beperkt bleven.
Toch viel het niet te ver­mi­j­den dat er zo af en toe iemand langskwam die het niet kon lat­en om mij het allerbeste te wensen. Zo ook een col­le­ga die bij toe­val de afbeeld­ing op mijn bureaublad zag.
“Is dat een hin­der­nis bij de sur­vival­run?”, wilde hij weten.
Ik knik­te beves­ti­gend. Wat voor hem het start­sein was om te vertellen hoe geweldig hij het vond dat ik aan deze sport deed en dat ik boven­di­en ook zo gezond bezig was met eten. Naast mijn lap­top lagen twee appels, een banaan en vier man­dar­i­j­nen. Hij maak­te nog wat meer com­pli­menten voor­dat hij door­liep naar zijn werk­plek.
Het is ruim vijf weken gele­den dat ik voor het laatst naar de train­ing van sur­vival­run ben geweest. Miss­chien wel langer. Het fruit op mijn bureau heb ik vanocht­end meegenomen. Samen met een groot stuk ker­st­stol en nog wat andere zoetigheid die we over had­den van de afgelopen peri­ode. Maar dat had ik alle­maal ’s ocht­ends al opgegeten bij mijn eerste en tweede kop koffie.
Een uurt­je lat­er was het tijd voor lunch. Nor­maal gespro­ken gaan we dan eerst met een klein groep­je collega’s wat rek- en strekoe­fenin­gen doen. Er was echter slechts één col­le­ga van dat groep­je aan­wezig. Voor de vorm plank­ten we wat en gin­gen toe snel naar de kan­tine. Ik twi­jfelde tussen een brood­je verse worst en een soort van loem­pia. De keuze viel op de worst, en als com­pen­satie nam ik er een schaalt­je rauwkost bij.
Net toen ik het brood­je, rijke­lijk ver­sierd met may­on­aise en ketchup had weggew­erkt, kwam de col­le­ga van de com­pli­menten bij ons aan tafel zit­ten. Wijzend op de por­tie rauwkost die op mijn bord lag begon hij zich te verontschuldigen voor zijn brood­je worst.
“Jij bent mijn goede voor­beeld! Mor­gen begin ik alsnog met mijn voorne­mens om gezon­der te eten en meer aan sport te doen! Iedereen hier aan tafel is getu­ige!”
Mor­gen zal ik zelf ook maar eens begin­nen mijn goede voor­beeld te vol­gen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets