We hebben een koper!

De eerste bestelling is een feit. Van­mid­dag kreeg ik een email van bol.com dat er een kop­er was voor een van mijn boeken die ik in de eta­lage heb gezet. Er was nie­mand in huis die zag dat ik een klein vreugde­spronget­je maak­te. Waarom? Geen idee, miss­chien omdat Inge de afgelopen dagen het ene na het andere prod­uct via mark­t­plaats wist te ver­pat­sen. Ter­wi­jl ikzelf geen enkel teken van lev­en zag in mijn bol­mark­tkraam hield zij me ent­hou­si­ast om het uur op de hoogte over de vele ‘views’ die haar assor­ti­ment ten deel viel.
Nu was het dan ein­delijk mijn beurt. Jam­mer dat ze niet thuis was om het heuglijke nieuws aan te horen. Dan maar begonnen met op te zoeken wat de ver­vol­gstap­pen waren. Allereerst het bewuste boek terug zien te vin­den in de onoverzichtelijke chaos die mijn studeerkamer momenteel is.
Gevon­den! Dat viel nog niet mee. Meteen een aan­dacht­spun­t­je om alle boeken die ik te koop heb gezet ergens apart op te slaan. Scheelt weer wat tijd bij het zoeken. Want onder­tussen had ik in de email het vol­gende gelezen => De klant verwacht de bestelling uiter­lijk 15 jan­u­ari 2018.
Oeps, het is maar goed dat ik niet in het buiten­land zit voor mijn werk1. Zul je net zien dat er dan een hoop bestellin­gen geplaatst wor­den. En dat Inge elke dag weg is om train­in­gen te ver­zor­gen. Gelukkig is dat deze week niet het geval en zou ik zon­der al te veel prob­le­men in staat moeten zijn om het boek ruim­schoots op tijd te lat­en bezor­gen.
Een vol­gend prob­leem dient zich aan. Hoe ver­pak ik het boek? Na wat rond­neuzen tussen de spullen van Inge vind ik ste­vig inpak­pa­pi­er en plak­band. Er komt stiekum toch nog heel wat bij kijken. Inmid­dels ben ik al ruim een half uur bezig. Mijn inpakkun­sten zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ook hier valt een hoop te ver­beteren.
Maar ik ben zo ver dat ik de bestelling kan gaan ver­w­erken op de web­site.
Hmm, laat ik toch ver­geten zijn de pak­bon uit te print­en om deze mee te ver­pakken. Kan ik weer opnieuw begin­nen. Op deze manier wordt het alsnog krap aan om 15 jan­u­ari te halen.
De vol­gende stap is om het pakket­je dig­i­taal aan te bieden bij een verzen­der. Daar­voor geeft bol je de keus uit drie par­ti­jen waarmee ze zak­en doen. Ik kies de goed­koop­ste want ik was ver­geten dat de verzend­kosten voor mijn reken­ing zijn. Geen won­der dat de kop­er bij mij is terecht gekomen. Met de geste­gen post­tarieven bli­jft er weinig marge over. Dat betekent dat ik lat­er van­daag snel mijn boeke­naan­bod in pri­js moet gaan ver­hogen wil ik er über­haupt nog wat geld aan over­houden. Zal ik in de tussen­ti­jd de boeken offline zetten?
Aan de andere kant is het miss­chien mar­ket­ingtech­nisch wel slim om even wat onder de mark­t­pri­js te gaan zit­ten. Wie weet kri­jg ik dan wel wat posi­tieve recen­sies. En dan gelei­delijk een pri­jsver­hoging door­vo­eren. Maar is dat ethisch ver­ant­wo­ord? Het is wel duidelijk dat ik er de boll.. euh, de ballen ver­stand van heb. Laat ik eerst maar eens zien om deze bestelling de deur uit te kri­j­gen.
Jam­mer genoeg is het meest nabij gele­gen aflev­er­punt van de verzen­der die ik uit­gekozen heb al ges­loten. Verder gaan rij­den om het pakket­je van­daag te ver­s­turen is gezien de toch al krappe marge geen optie meer. Het lijkt me dat ik de ben­zinekosten niet kan ver­halen op de kop­er. Met een dubbel gevoel leg ik het pakket­je op mijn bureau net op het moment dat Inge bin­nen komt.
“Ongelooflijk!”, roept ze uit. “Ik ben nog geen twee uurt­jes wegge­weest en ik heb alweer wat verkocht. De kop­er wil het zodadelijk komen ophalen. Help jij even met inpakken! Hé, wat ligt daar op je bureau? Heb je een boek verkocht? En? Beet­je voor een goede pri­js weten te verkopen?”
“Nee, nee, euh, het is een cadeaut­je voor een col­le­ga.”
~ ~ ~


  1. Inmid­dels heb ik op de web­site van bol gezien dat je de mogelijkheid hebt om je winkel tijdelijk te sluiten. 

Geef een reactie