Impeachment (7+)

Na een lange reis en veel avon­turen arriveert de Reuzen­perzik in de Verenigde Stat­en. Op het dak van een wolkenkrab­ber nog wel. James en zijn vrien­den stap­pen uit in de volle over­tuig­ing dat zij vrien­delijk welkom wor­den geheten in het land van de onbe­grens­de mogelijkhe­den na hun doorstane ont­berin­gen.
Hoe anders is de realiteit. Ze hebben de pech om juist Trump Tow­er als hun land­ingsplaats te kiezen. Daar wor­den ze opgewacht door een man die voor de oplet­tende toeschouw­er de huidi­ge pres­i­dent in hoogst eigen per­soon blijkt te zijn. Met angst en beven ziet hij deze reuzen­perzik, this big peach! als acute dreig­ing die zijn lev­en­t­je over­hoop kan gooien. In een laat­ste wan­hoops­daad beschuldigt hij de nieuwkomers van ter­ror­isme, maar de reuzen­perzik gri­jpt in voor­dat de zak­en gierend uit de hand lopen.
Het duurt dan ook niet lang voor­dat de pres­i­dent van het toneel is verd­we­nen. De impeach­ment heeft zijn werk gedaan. Een jonget­je op de eerste rij neemt de hon­neurs tijdelijk waar als burge­meester en het gevaar is weer voor even geweken.
Onze oud­ste klein­zoon zit gefasci­neerd op het pun­t­je van zijn stoel de voorstelling te vol­gen. “Snap je het een beet­je?”, fluis­ter ik zacht­jes. “Nee”, vertrouwt hij me toe, “ik begri­jp echt niet hoe die zijderups zo’n lang touw uit zijn mond kan spin­nen.”

~ ~ ~
We bezocht­en De Reuzen­perzik (naar het boek van Roald Dahl) in de Stadss­chouw­burg van Nijmegen, uit­gevo­erd door Matzer The­ater­pro­duc­ties. De doel­groep was kinderen vanaf 7 jaar (van­daar dat we er met onze kleinkinderen zat­en), maar er was voor vol­wasse­nen ook volop te geni­eten. Dus ga dat zien met de hele fam­i­lie!

Hier vind je de speel­li­jst.
Cred­its:
Tekst: Roald Dahl
Bew­erk­ing en regie: Madeleine Matzer
Spel: Mar­i­jn Klaver, Sti­jn West­e­nend, Mar­go Ver­ho­even, Jasper Boeke/Niels Gooi­jer
Muziek: Helge Slikker
Deco­ro­n­twerp: Sanne Danz
Kos­tu­umon­twerp: Ilse Ver­meulen, Marieke Hen­driks
Lich­ton­twerp: Catha­ri­na Scholten
Tech­niek: Casper Vriens, Mar­i­anne van Andel, Chris­t­ian Ver­schu­uren
Illus­tratie: Quentin Blake

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets