De Mannen

Voor mij zat een man. Een aan­tal stoe­len verderop nog een man. Ertuss­enin een stel. De ene man boog zich voorover en sprak de andere man aan. Ze kenden elka­ar. Een geanimeerd gesprek begon.

Ik kon niet ver­staan wat ze zei­den. Wel begreep ik dat op een gegeven moment de vraag aan het stel gesteld werd of er van plaats gewis­seld kon wor­den. Dat kon.

De ene man zat nu naast de andere man. En ernaast zat het stel. Een man en een vrouw in dit geval. Waar­van de man naast de andere man­nen zat. Zo te zien achter­af niet erg gelukkig met deze plaatsver­wis­sel­ing.

Het con­cert begon bij­na. Licht­en in de zaal wer­den gedempt en het geroeze­moes nam in gelijke mate af. Behalve voor mij. De twee man­nen klet­sten vrolijk door. En de man van het stel poogde door steelse ver­bol­gen blikken iets daaraan te doen. Tev­ergeefs.

De arti­esten kwa­men het podi­um opgelopen. Luid geklap over­stemde heel even de con­ver­sa­tie van de twee man­nen voor mij. Meer mensen keken hun kant op. Het werd niet opge­merkt. De twee man­nen waren te druk bezig met ver­halen op te halen uit lang vervlo­gen tij­den (zo stelde ik mezelf voor).
Van het stel boog de man zich steeds verder naar de vrouw. Weg van de stoorzen­ders naast hem. Met hoog opgetrokken schoud­ers gaf zijn lichaamshoud­ing aan niet gedi­end te zijn van wat zijn buren uitvo­er­den. De vrouw fluis­ter­de zacht op hem in. Om vooral rustig te bli­jven denk ik. Geen scène te mak­en.

Langza­am wer­den we over­spoeld door de eerste Oost­ers aan­doende klar­inetk­lanken die via de speak­ers ver­sterkt tot ons kwa­men. Ze deden hun heilzame werk­ing. De man­nen voor mij vie­len stil. De man van het stel ontspande zich. De vrouw van het stel keek ver­liefd naar hoe haar part­ner gecon­cen­treerd naar het podi­um keek. Het con­cert was begonnen.

De man­nen voor wie wij alle­maal gekomen waren had­den nu alle aan­dacht en betover­den ons voor ander­half uur met hun magis­che kun­st.

~ ~ ~

Ik bezocht eerder deze avond Lev­an­ter, een ‘ont­moet­ing tussen drie magis­che musi­ci’: Eric Vloeimans (trompet), Jeroen van Vli­et (piano) en Kinan Azmeh (klar­inet) in het vernieuwde Musis Arn­hem.

Voor meer info en de agen­da van hun toer door Ned­er­land, bezoek de web­site van The­ater­bu­reau De Man­nen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets