Jachtseizoen

Foto: eigen collectie

Op de site van NRC las ik een artikel over het lot van de tuinvogel in Nederland:

Wanneer de katten op een mooie voorjaarsdag in de tuin liggen te spinnen, staat een sprong uit de nestkast voor een mezenjong gelijk aan een sprong in de leeuwenkuil.
[Tuinvogel met rug tegen de muur, André de Baerdemaeker]

De kanttekening die bij dit citaat geplaatst moet worden is dat het hier de situatie van een hermetisch afgesloten achtertuin(tje) betreft, waar het mezenjong geen kans op ontsnapping heeft. Dat is bij de achtertuin die met ons huis is meegekomen ietsjes anders gesteld.

Hier geen sprake van schuttingen rondom of anderszins vluchtpoging belemmerende obstakels. Vogels hebben alle ruimte om vrijuit te kunnen landen en weer op te opstijgen. Wat dan ook massaal gedaan wordt de laatste maanden. Hadden we in het begin van onze verhuizing nog te maken met wegblijvers vanwege de overlast gepaard gaande met de verbouwing, na de zomer merkten we daar niets meer van toen de aantrekkende werking van de nieuwe aanplant op onze gevederde vrienden effect begon te krijgen. Het is een komen en gaan van allerlei soorten vogels sindsdien, waarbij we in het bijzonder trots zijn op een specht die regelmatig op bezoek komt.

Toch blijft het ook in onze achtertuin opletten. Waar ze vandaan komen is ons een raadsel, maar gemiddeld hebben we rond drie zwerfkatten rondlopen. Dan weer zien we een moederpoes met een nestje kittens, en volgende keer zijn het twee volwassen katers die op zoek naar voedsel zijn.

Ook erg verschillend is de mate waarin ze afstand bewaren. Er zijn er bij die bij het minste of geringste geluid van ons meteen wegschieten, terwijl we ook al een enkele keer een poes bedelend op het terras hebben gehad die rustig bleef zitten toen we naar buiten kwamen. Zo heel af en toe zetten we een bakje met wat brokjes en water buiten neer, maar we maken er geen gewoonte van.

Waarom zouden we ook? Er valt zo te zien genoeg te halen in onze achtertuin. De voederplek die we gemaakt hebben wordt door de katten gebruikt als een ideale locatie om rustig af te wachten tot de vogels zichzelf aanbieden om gegrepen te worden. Duurt dat te lang, of stillen de meesjes en dergelijke niet de ergste honger, dan loopt er altijd wel een fazant rond die niet goed in de gaten heeft dat de zwerfkatten alles eten wat ze te pakken kunnen krijgen. Alleen de kippen. Die worden tot nu toe met rust gelaten.

Foto: eigen collectie

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *