De kat was niet bereikbaar voor commentaar

Wie doet het niet? Een goed gesprek voeren met je huis­di­er. Of op z’n minst af en toe een opmerk­ing delen over bijvoor­beeld het weer. Zon­der dat we een antwo­ord terug verwacht­en. We zijn tenslotte niet op ons achter­hoofd gevallen. Natu­urlijk weten we dat dieren niet prat­en. Althans niet tegen ons. Wat ze onder­ling alle­maal met elka­ar bespreken bli­jft voor­lop­ig een groot mys­terie.
Zo had ik het vanavond met onze twee poezen over de bit­tere kou buiten. Geïn­ter­esseerd bleven ze naar me luis­teren, want ze weten onder­tussen dat er alti­jd een beloning wacht bij vol­doende belang­stelling. Ik wees naar achter in de tuin waar toe­val­lig op dat moment een zwer­fkat rond­schar­relde op zoek naar iets eet­baars. Kijk, vertelde ik hen, dat lot is jul­lie bespaard gebleven. Alleen maar omdat je geboren bent in een nest­je dat bin­nen stond. Ik denk niet dat jul­lie het nu nog zouden weten te over­leven wan­neer je één nacht­je buiten zou moeten door­bren­gen. Daar moesten ze even over nadenken.
Daar maak­te ik op mijn beurt gebruik van om op de site van nos.nl op te zoeken hoe ver de tem­per­atu­ur deze nacht zou zakken. Lagen er nieuwe koud­ere­cords in het ver­schi­et? Maar m’n oog viel op een plaat­je van een kat. Het beestje had een hele reis gemaakt onder de motorkap van een auto zon­der dat de bestu­ur­der zich daar­van bewust was geweest. In Baex­em (nooit eerder van geho­ord, dus weer wat geleerd) stapte de kat uit. Moest ze daar zijn? We zullen het voor­lop­ig niet weten, want omdat ze zo van slag was kwam er geen zin­nig woord uit. Ik betwi­jfel of dat de komende dagen zal veran­deren.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets