Sneeuw in de morgen

Het mie­zer­de toen we gis­ter­avond om half twaalf uit het vlieg­tuig stap­ten in Cluj. Een half uur­tje later keek ik uit het raam van mijn hotel­ka­mer. Zo te zien was het nu droog. Aan een hel­de­re hemel kon ik de maan dui­de­lijk zien. Zou het gaan vrie­zen? De tem­pe­ra­tuur bin­nen was in ieder geval weer hoog opge­schroefd. Ik besloot toch maar om het raam op een kier te zet­ten nadat ik de ver­war­ming had uitgezet.

Van­och­tend werd ik vroeg wak­ker van een vuil­nis­wa­gen die bezig was de con­tai­ners ach­ter het hotel te legen. Een kou­de wind­vlaag deed de gor­dij­nen bol­len. Bin­nen was het nu aan­ge­naam fris. Omdat ik nog even wil­de sla­pen en het straat­ru­moer bui­ten wil­de hou­den stond ik op om het raam dicht te doen. In de eer­ste och­tend­sche­me­ring zag alles er vre­dig uit.

Pas toen ik later voor een twee­de keer ont­waak­te en de gor­dij­nen open deed rea­li­seer­de ik me dat het van­nacht gesneeuwd had. Een mooie verrassing.

~ ~ ~