Een gegeven fles…

Wat doet deze fles op mijn bureau?
Die heb je gekre­gen van het bedrijf.
Wat moet ik daar dan mee?
Nou, water erin doen en dan dat water opdrin­ken. Tis maar een idee.
Maar ik heb altijd al een fles­je bij me.
Dat kun je dan weggooien.
Ik dacht dat het was om de plas­tic afval­berg te verminderen.
Tja.
Moet je eens zien hoe­veel plas­tic hier wel niet in ver­werkt zit.
Het is voor het goe­de doel.
Wat voor goe­de doel?
Iets met kin­de­ren in Nep­al. Dat ze niet meer elke dag kilo­me­ters hoe­ven te lopen om water te halen.
Hoe dan? Krij­gen ze ook zo’n flesje?
Ik geloof dat er een water­put dich­ter­bij wordt gesla­gen. Of mis­schien komt er een waterleiding.
Waar­om heb­ben die fles­jes trou­wens zo’n rare vorm?
Hoe bedoel je?
Ten eer­ste dat ze niet een ste­vi­ge bodem heb­ben wat han­di­ger zou zijn geweest, want nu val­len ze bij het min­ste of gering­ste om.
Dat was me nog niet opgevallen.
En die dop is ook raar.
Die kun je eraf schroe­ven en dan als beker­tje gebruiken.
Moet je wel zor­gen dat het ande­re dop­je goed zit vast­ge­draaid anders lekt het water eruit.
Daar moet je altijd voor zorgen.
Als je het als beker­tje gebruikt staat de tekst op z’n kop.
Nog meer te zeuren!?
Nee, ik ben er wel blij mee.

~ ~ ~

Als cadeau voor Pasen kre­gen we op het werk een Dop­per flesje.

~ ~ ~