Werkoverleg

Zojuist zag ik twee hazen. Ze ston­den tegen­over elka­ar mid­den in een wei­land. Druk in gesprek.
Ik kwam terug van de super­markt en reed bin­nen­door tussen de velden. Het is miss­chien niet sneller maar wel mooier zo op de vroege ocht­end. Geen ver­keer, veel natu­ur en daar­door heel rust­gevend.
Toen ik de hazen zag staan verdiept in hun werkover­leg ron­dom de plan­ning voor de komende paas­da­gen par­keerde ik mijn auto in de berm om even mee te luis­teren. Het ging er rou­tineus aan toe. Blijk­baar was het voor hen niet de eerste keer.
Voorzichtig zocht ik in mijn jasza­kken naar mijn mobielt­je. Ik wilde de hazen natu­urlijk niet storen maar wat zou het een prachtige foto oplev­eren. Jam­mer genoeg kon ik het ding ner­gens vin­den. Waarschi­jn­lijk thuis lat­en liggen. Zul je net zien.
Ik vroeg me af of ze er nog zouden zit­ten indi­en ik snel op en neer naar huis zou rij­den om mijn cam­era te halen? Alsof ze mijn plan­net­je doorhad­den staak­ten de hazen net op dat moment hun over­leg. Ze wen­sten elka­ar pro­duc­tieve dagen toe en gin­gen ieder huns weegs.
In gedacht­en ver­zonken bleef ik nog een tijd­je naast de kant van de weg staan tot­dat er een auto stopte om te zien of alles wel goed met mij was. Ik knik­te ter beves­tig­ing. Niet veel lat­er zat ik in de keuken aan het ont­bi­jt. Achter in de tuin bewoog er iets tussen de stru­iken. Daar zal ik mor­gen als eerste gaan zoeken naar paa­seit­jes.
~ ~ ~

4 Comments

Schrale troost: op zo’n foto kun je die dieren in de verte toch nooit zien! En nu kun­nen we het ons erbij voorstellen. Miss­chien is dat nog wel leuk­er en geeft dat zelfs een scher­p­er beeld 🙂

Geef een reactie