Iedere dag …

Vorig jaar begin okto­ber was ik in een opwelling ges­tart met Roe­meens voor begin­ners. Ik had een online cur­sus gevon­den en probeerde er iedere dag een stuk­je van te vol­gen. Lang hield ik het niet vol. Na twee weken begon ik te verza­k­en. Sloeg een dag over. Toen twee dagen, en na de derde week gaf ik er hele­maal de brui aan. Net zo snel als het gekomen was, was het weer verd­we­nen.
Nu ben ik aan een nieuwe poging begonnen. De eerste 10 dagen op rij zit­ten erop. Of ik het nu wel ga vol­houden is nog maar de vraag. Ik kan alleen zeggen dat ik me deze keer meer gemo­tiveerd voel. De afgelopen maan­den ben ik vak­er in Roe­menië geweest dan alle voor­gaande jaren en de komende maan­den zal dat nog wel even het­zelfde bli­jven. Meer kans dus om het geleerde in de prak­tijk te kun­nen bren­gen.
Toch is dat geen garantie dat ik het dit­maal wel zal vol­houden. Net als vorig jaar heb ik het nu ook erg druk, en de taal is in de tussen­ti­jd niet min­der com­plex gewor­den. Ik zal dus beter mijn best moeten doen er een gewoonte van te mak­en dat ik iedere dag even­t­jes er mee bezig ga zijn. Max­i­maal vijf­tien minuten per dag is vol­doende.
Wat deze keer ook anders is, is de online cur­sus. Van een aan­tal collega’s kreeg ik te horen dat zij meestal van Duolin­go gebruik mak­en bij het aan­leren van een nieuwe taal. Het moet gezegd, deze tool is op de een of andere manier wat gebruik­ersvrien­delijk­er dan de cur­sus op Goethe Ver­lag. Er is meer vari­atie tussen de ver­schil­lende opdracht­en en de feed­back in de vorm van aller­lei belonin­gen is miss­chien op het eerste oog wat kinder­achtig maar daagt tegelijk­er­ti­jd ook uit om bezig te bli­jven.
Voor nu wens ik jul­lie alvast Bună seara! ter­wi­jl ik aan een nieuwe oefen­ing ga begin­nen.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets