Stiltecoupé

Als een van de laat­ste pas­sagiers voor de vlucht naar Ams­ter­dam sloot ik me aan in de rij. Ik was laat omdat ik te lang had staan treuze­len voor een aankoop in een van de vele taxfree winkels. Plots zag ik dat het onboar­d­en al was begonnen. In hoog tem­po zocht ik de juiste gate op. Maar daar stond iedereen nog ongeduldig te wacht­en.
Er bleek een oper­a­tion­eel issue te zijn, zo werd omgeroepen. We keken elka­ar begri­jpend aan zon­der dat ik het idee had dat ook maar iemand wist waar het over ging. Het leek nog wel even te gaan duren dus zocht ik een plek­je op waar ik even kon gaan zit­ten.
Uit mijn rugzak haalde ik de doos tevoorschi­jn met daarin de koptele­foon die ik zojuist na veel uit­zoek­w­erk had gekocht. Het was een wire­less exem­plaar. Tot mijn ver­rass­ing was het appa­raat al gedeel­telijk opge­laden en zou ik het kun­nen gebruiken. In de bijgeleverde han­dlei­d­ing las ik hoe je met sim­pele swipe-beweg­in­gen op de zijkant van de oorschelp zak­en zoals bijvoor­beel vol­ume kon rege­len.
Uit de luid­sprek­ers klonk een nieuwe med­edel­ing. We kon­den nu alsnog aan boord van het vlieg­tu­ig. Sor­ry voor de ver­trag­ing. Vanzelf­sprek­end ontstond er nu een hoop geduw en getrek bij de gate want iedereen wilde als eerste naar bin­nen. Ik had alleen maar een kleine rugzak bij me die makke­lijk voor bij mijn stoel paste indi­en er geen ruimte meer was in de bagageruimte. Daarom liet ik de meute maar aan me voor­bi­j­gaan voor­dat ik ook opstond.
Toen ik een­maal zat was er inder­daag ner­gens een plek­je om mijn rugzak op te bergen. Om me heen hoorde ik hoe ver­schei­dene pas­sagiers druk gebarend bezig waren uit te leggen hoe verve­lend deze ver­trag­ing (van hoo­gu­it 15 minuten) wel niet was in hun toch al zo drukke lev­en. Hier­door zouden ze een hoop din­gen gaan mis­sen.
Naast me zat een man die ik er ook wel van ver­dacht dat hij zichzelf erg belan­grijk vond en iets te zeggen zou hebben over de gang van zak­en bij fly­be. Voor­dat hij echter kon begin­nen aan een ongetwi­jfeld lange klaagzang zette ik mijn nieuwe koptele­foon op en wen­ste hem een goede reis. Meteen werd het oorver­dovend stil. Zelfs het gelu­id van de sta­tion­air draaiende vlieg­tu­ig­mo­tor viel weg. De noise-reduc­tion werk­te per­fect.
~ ~ ~

2 Comments

Ooh dat lijkt mij ideaal zo’n koptele­foon met noice reduc­tion! Ik haat het als mensen mij aanspreken in de trein en gewoon door bli­jven tet­teren ook al lees ik zicht­baar mijn boek en heb ik iPhone oort­jes in ?

Ik heb er een­t­je aangeschaft omdat in een vlieg­tu­ig je ontzettend veel achter­grondgelu­id hebt. Met mijn ‘gewone’ oor­dop­jes moest ik de muziek knal­hard zetten en dat lijkt me nu ook weer niet de bedoel­ing. Ik had niet verwacht dat het zo relaxed zou zijn. Ideaal.

Geef een reactie