Uitgelezen — april 2018

The Fourth Hand — John Irving

En opeens had ik zin om weer eens een boek van John Irv­ing te lezen. De laat­ste keer (jaren gele­den) her­las ik The World accord­ing to Garp. Ik twi­jfelde of ik er opnieuw in zou begin­nen, of miss­chien iets anders uit dezelfde ‘vroege’ peri­ode want dat zijn de boeken die ik het meest waardeer. Uitein­delijk koos ik voor The Fourth Hand. Ooit was ik daar al in begonnen, maar in mijn herin­ner­ing had ik het niet hele­maal uit­gelezen. Een nieuwe kans dus.
Dit­maal heb ik het wel tot het einde gelezen en het viel me alleszins mee. De insteek is typ­isch Irvin­giaans. Al meteen in het eerste hoofd­stuk mak­en we ken­nis met een jour­nal­ist die tij­dens een live uit­ge­zon­den reportage in een bizar ongeval zijn link­er­hand ver­li­est. Ver­vol­gens mak­en we ken­nis met een aan­tal per­so­n­en die een rol bli­jven spe­len in zijn lev­en, zoals daar zijn de chirurg die hand­trans­plan­tatie bij hem zal uitvo­eren, een col­le­ga op het werk die per se een kind van hem wil (en zijn baan) en een vrouw die de hand van haar overleden man beschik­baar stelt.
Ook deze laat­ste vrouw wil een kind van de jour­nal­ist waar­bij de hand van haar overleden echtgenoot een mys­terieuze rol speelt. In tegen­stelling tot de col­le­ga van de jour­nal­ist slaagt zij wel in haar opzet en tevens raakt de jour­nal­ist ook nog eens tot over zijn oren ver­liefd op haar. Vooral­snog ziet de weduwe het echter niet zit­ten om een relatie met de jour­nal­ist aan te gaan.
De hernieuwde ken­nis­mak­ing met het werk van Irv­ing beviel me goed, hoewel ik nog steeds eerder geneigd ben om de vol­gende keer een oud­er werk te her­lezen. Ik heb nog een ongelezen dikke pil staan (Until I find You) en er zijn ook enkele nieuwere boeken die ik niet aangeschaft heb, maar ik zou liev­er Hotel New Hamp­shire of Set­ting free the Bears oppakken. De vraag is alleen of ik er de komende tijd uber­haupt aan toekom om iets van hem te lezen gezien de grote stapel boeken die ik eerst weg wil werken. We gaan het zien.

While report­ing a sto­ry from India, a New York tele­vi­sion jour­nal­ist has his left hand eat­en by a lion; mil­lions of TV view­ers wit­ness the acci­dent. In Boston, a renowned hand sur­geon awaits the oppor­tu­ni­ty to per­form the nation’s first hand trans­plant; mean­while, in the dis­tract­ing after­math of an acri­mo­nious divorce, the sur­geon is seduced by his house-keep­er. A mar­ried woman in Wis­con­sin wants to give the one-hand­ed reporter her husband’s left hand — that is, after her hus­band dies. But the hus­band is alive, rel­a­tive­ly young and healthy.
Uit­gev­er: Blooms­bury
ISBN: 9780747554325
~ ~ ~
Mijn com­plete leesli­jst is hier te vin­den.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets