Wat zijn nu 250 woorden?

Wat zijn nu 250 woor­den? Of beter, twee hon­derd en vijftig. Van­daag besloot ik mezelf te trak­teren. Het was mooi weer en er ston­den geen afsprak­en in mijn agen­da na vier uur ’s mid­dags. Voor­namelijk omdat ik die alle­maal had geweigerd. Dus mocht ik naar huis. Ging ik naar huis. Met het vooruitzicht van een zwoel avond­je met een boek op het ter­ras. Dat had­den er meer gedacht en daarom was ik niet veel eerder dan nor­maal thuis.
Wat zijn nu 250 woor­den? Ongeveer drie keer zoveel als er hier tot nu toe staan. Een col­le­ga is aan het uit­zoeken of hij 10 vakantieda­gen kan kopen. Ik had er nog nooit van geho­ord. Wel vakantieda­gen inwis­se­len voor geld. Maar kopen? Hij wil min­der gaan werken. Vier dagen per week lijkt hem wel wat. Z’n con­tract lat­en aan­passen kost geld. Liev­er koopt hij extra vakantieda­gen. Weer wat geleerd.
Wat zijn nu 250 woor­den? Op een dag spreek ik er heel wat meer. Althans, dat denk ik (hoeveel woor­den zou ik per dag denken?). Het hangt wel af van de hoeveel­heid ver­gaderin­gen die ik heb. En de soort. Maar toch. Zelfs zon­der ver­gaderin­gen praat ik heel wat af met de collega’s om me heen. Over triv­iale din­gen vooral. Niet de moeite waard om hier te her­halen. En wat in de ver­gaderin­gen bespro­ken wordt is vee­lal saai of vertrouwelijk.
En daarom valt het nog niet mee om twee hon­derd en vijftig woor­den te schri­jven over een doorsnee dag­je op kan­toor. Ik begin gelukkig wel te wen­nen aan de koffie uit de nieuwe koffieau­to­mat­en.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets