Iedere dag joggen

Bij het inpakken van mijn kof­fer voor de teru­greis vanu­it Cluj naar huis kwam ik mijn hard­loop­kleren tegen. Ondanks al mijn goede bedoelin­gen had ik ze niet gebruikt. Het was niet de eerste keer.

Hoe kon ik ervoor zor­gen dat het wel de laat­ste keer zou zijn?

Te vaak blijkt een bezoek aan Cluj, hoe goed ook voor het teamgevoel funest te zijn voor mijn eigen plan­nen. Bloggen, lezen en sporten schi­et er regel­matig bij in. De werkda­gen zijn lang en de avon­den op een uit­zon­der­ing na gevuld met eten­t­jes of bezoek­jes aan (oud-)collega’s.

In het vlieg­tu­ig kreeg ik een idee. Ter­wi­jl er omgeroepen werd dat van­wege het slechte weer boven Hon­gar­i­je we nog niet mocht­en opsti­j­gen moest ik denken aan een artikel dat ik ooit gelezen had over een groep hard­lop­ers in de VS die iedere dag erop uit gin­gen. Zon­der een enkele dag over te slaan. Een reeks kon makke­lijke enkele jaren duren voor­dat er verza­akt werd.

Thuis zocht ik het op. De groep of verenig­ing heet Unit­ed States Run­ning Streak Asso­ci­a­tion (USRSA) en hun web­site is runeveryday.com. Het blijkt nog extremer te zijn dan in mijn herin­ner­ing. Tien­tallen jaren dagelijks hard­lopen zon­der onder­brek­ing is geen uit­zon­der­ing1

Zou ik niet ook eens een poging kun­nen wagen?

Over vier weken staat er weer een trip­je naar Cluj gep­land. Wat houdt me tegen om dit week­end een begin te mak­en om er dagelijks op uit te trekken. Mocht ik er in sla­gen dit vol te houden tot aan mijn vertrek naar Cluj dan is het miss­chien al een heel klein beet­je een gewoonte aan het wor­den die ik niet wil ver­breken gedurende mijn verbli­jf aldaar.

Hoewel. Ik heb gezien dat het met mijn Roe­meense taalles (via een app op mijn iPhone) niet gelukt is ondanks dat ik er ook enkele weken dagelijks mee bezig was. Het kwam weliswaar van­wege de ver­schil­lende tijd­zones toen ik naar Boul­der, Col­orade reis­de, maar toch.

Laat ik daarom dit nieuwe exper­i­ment om dagelijks te gaan joggen2 wat meer pub­lieke­lijk mak­en. Als stok achter de deur. De bedoel­ing is dat ik niet alleen iedere dag een eind­je ga joggen, maar dat ik er na afloop ook wat over blog. Wat het met me doet bijvoor­beeld. Of waar ik aan moest denken tij­dens het ren­nen. Wie weet maak ik iets bij­zon­ders mee onder­weg.

In ieder geval ga ik zo’n arm­band­houd­er aan­schaf­fen waar ik mijn iPhone in kan stop­pen zodat ik regel­matig een foto kan mak­en die ik bij de dagelijkse update kan plaat­sen. Want zo’n screen­shot van de route gaat uitein­delijk ook verve­len.

P.S. Het lopen deze avond is er bij ingeschoten. De ver­trag­ing viel nog wel mee, maar ik moest het gras maaien. Het offi­ciële startschot is daarom op zondag 10 juni.

~ ~ ~


  1. Lees dit artikel in The Wall Street Jour­nal voor meer achter­grond. 

  2. Ik ga proberen wat hard­er te gaan dan het jogtem­po, maar joggen staat dichter bij bloggen, van­daar. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets