0 — 6,27 km (dag 1)

De regels voor het iedere dag joggen.
Heb ik die nodig?
Ja, maar niet al te veel.
Lat­en we begin­nen met de meest voor de hand liggende regel: iedere dag betekent iedere dag. Geen uit­zon­derin­gen. In het week­end, op nationale feestda­gen, in de win­ter bij extreme kou of gedurende de zomer wan­neer de tem­per­atu­ur hoog oploopt, er zal gejogd wor­den.
Ver­vol­gens het joggen zelf. Alleen als mijn looptem­po hoger ligt dan 7 minuten per kilo­me­ter telt het mee voor de afs­tand die ik afleg. Langza­mer mag, maar dan ben ik aan het wan­de­len en dat reg­istreer ik niet.
Komen we bij de afs­tand. Op dit moment wil ik min­i­maal 4,5 km per dag joggen. Ten­min­ste, als ik dat in één keer doe. Bij een (of meerdere) rustpauze(s) tussendoor gaat de lat naar vijf kilo­me­ter.
Ik mag zo vaak een pauze nemen als ik wil, of als nodig is. Het kan dus zijn dat ik op een dag bijvoor­beeld in totaal acht kilo­me­ter onder­weg ben, waar­van er met tussen­pozen twee kilo­me­ter wan­de­lend afgelegd wor­den. Het wan­de­len gaat af van het totaal.
Maar het kan ook zijn dat ik acht kilo­me­ter onder­weg ben en er meer dan een uur over doe omdat ik na vier kilo­me­ter een kwarti­er of langer aller­lei rek- en strekoe­fenin­gen. In dit geval gaat de acht kilo­me­ter in de boeken indi­en ik die oefenin­gen op dezelfde plek heb uit­gevo­erd.
Kor­tom:

  • iedere dag
  • alleen sneller dan 7 min­u­ut p/km telt voor de afs­tand
  • min­i­maal 4,5 km, of 5 km indi­en er eerder gepauzeerd wordt

Voor de rest is alles toeges­taan.
’s Ocht­ends twee kilo­me­ter joggen en het dan ’s avonds afmak­en mag ook. Alleen telt dan nog steeds de regel dat er een onder­brek­ing is geweest, dus is de min­i­male afs­tand voor die dag vijf kilo­me­ter.
Wan­neer ik op een dag vijf­tien kilo­me­ter noteer, wil dat niet zeggen dat ik de tien kilo­me­ter kan ‘gebruiken’ om de vol­gende twee dagen niet te hoeven joggen.
De regels kan ik op elk moment herzien in het geval ik iets over het hoofd heb gezien.
Van­daag heb ik 6,27 km gejogged.
Daar­na ben ik in de tuin achter het gras gaan maaien. Dat waren nog eens drie kilo­me­ter in wan­del­tem­po.
In het gras vond ik een soort van libelle die niet wegvloog toen ik dichter­bij kwam. Het beestje klampte zich aan mijn sleutel­bos vast en liet zich niet weg­ja­gen. Ik kon hem/haar van alle kan­ten op mijn gemak fotografer­en. Pas lat­er realiseerde ik me dat ze waarschi­jn­lijk zo rustig was omdat het hele achtergedeelte ont­brak. Zou ik er met de gras­maaier over­heen zijn gegaan?

~ ~ ~

Geef een reactie