20180611

6,27 — 13,47 km (dag 2): 

Van­och­tend had ik me voor­ge­no­men om bij thuis­komst na het werk eerst te gaan hard­lo­pen voor­dat ik ande­re din­gen zou doen. Mijn hard­loop­kle­ren lagen al klaar in de hal zodat ik er met­een mee gecon­fron­teerd werd. Geen excuus. Omkle­den en gaan met die banaan! (Niet echt natuur­lijk want die had ik al op voor­dat ik de voor­deur uit was.)

Zon­der erbij na te den­ken liep ik het­zelf­de rond­je als gis­ter. Het was opnieuw erg zon­nig en benauwd. Niet de mees­te ide­a­le omstan­dig­he­den voor mij. Maar ik heb mij voor­lo­pig geen ander doel gesteld dan mini­maal 4,5 km (of 5 km) te jog­gen in een tem­po wat in ieder geval snel­ler dan 7 minuut per kilo­me­ter moet zijn. Dus ik hield een rus­tig loop­tem­po aan en deed opnieuw enke­le rek- en strek­oe­fe­nin­gen aan het ein­de van de rou­te. Voor ik het wist zat het rond­je er alweer op. Dag 2 kon ik afvinken.

Ach­ter het huis nam ik de tijd om goed uit te zwe­ten voor­dat ik onder de dou­che zou gaan. Omdat ik mijn bril niet op had zag ik niet met­een dat er een hele­boel klei­ne zwar­te beest­jes voor mijn voe­ten uit­spron­gen. Inge wees me erop. Ze had me enke­le dagen eer­der wat foto’s opge­stuurd toen ik nog in Cluj zat. Nu kon ik ze met eigen ogen zien (nadat ik mijn bril had opgezet).

Over­al kri­oel­de het van de mini­pad­jes. Waar ze van­daan komen is me een raad­sel. Vol­gens Inge had­den ver­schei­de­ne stra­ten in Bem­mel te maken met een ware plaag. Het is te hopen dat het bij ons blijft bij de aan­tal­len die we nu zien. Meer hoeft echt niet.