13,47 — 18 km (dag 3)

Deze avond zat­en er veel vis­sers aan de Linge. Ik had ze gezien toen ik voor de veran­der­ing een weg bin­nen­door genomen had omdat er een lange file op de snel­weg stond. De hen­ge­laars had­den gemid­deld zo’n 100 meter tussen­ruimte om niet te veel in elka­ar viswa­ter te zit­ten.
Er was een tijd dat ik ook regel­matig ging vis­sen. We moeten daar­voor terug naar de peri­ode dat ik een jaar of vijf­tien was. Vooral wan­neer we gedurende de zomer op de camp­ing zat­en trok ik er geregeld op uit met mijn vis­gerei. Op een half uurt­je lag een grote vijver ver­sc­holen in de bossen. Daar zocht ik een mooi plek­je op en bracht daar soms wel een hele dag in mijn een­t­je door voorzien van vol­doende eten, drinken en boeken.
Niet dat ik veel ving. Wat me veel meer aantrok was de rust aan de waterkant, weg van de druk­te. Toen al.
Wat ik me herin­ner is dat er best veel jon­geren van mijn leefti­jd naar die vijver trokken. Som­mige herk­ende ik van de camp­ing, maar lang niet iedereen. Waarschi­jn­lijk kwa­men ze uit de nabi­jgele­gen dor­pen.
Aan de Linge zag ik echter geen enkel jon­gere. Alleen maar blanke man­nen op vergevorderde leefti­jd. Met heel veel ver­schil­lende soorten hen­gels en vooral heel veel kam­peer­spullen. Het leek wel of ze de volledi­ge zomer­vakantie aan de oev­er wilden door­bren­gen.
Maar toen ik niet veel lat­er vanaf de andere kant weer aan kwam ren­nen waren de meesten verd­we­nen.

~ ~ ~

Geef een reactie