18 — 23,02 km (dag 4)

Sinds ik op zondag met dit exper­i­ment begonnen ben om iedere dag te gaan joggen ont­waar ik een sti­j­gende lijn. Niet zoals je zult denken dat ik hard­er ga lopen of meer con­di­tie opbouw. Nee, de sti­j­gende lijn heeft vreemd genoeg te mak­en met mijn lichaams­gewicht:

maandag — 70,1 kg
dins­dag — 70,5 kg
woens­dag — 71,0 kg

Wat is hier aan de hand?

Vooral­snog heb ik geen flauw idee. De weegschaal kan kapot zijn. Miss­chien eet ik de afgelopen dagen onbe­wust veel te veel omdat ik denk dat het er toch wel weer afgelopen wordt. Of zou het joggen een ver­stop­pingsef­fect hebben?

Nu is het niet alarmerend. Tenslotte ben ik niet gaan ren­nen om af te vallen. Alleen als het in dit tem­po door­gaat dan passeer ik over een kleine drie weken al de 80 kg grens. Dat is dan weer over­dreven.

Verder ging het van­daag redelijk. De tem­per­atu­ur was wat mij betre­ft een stuk aan­ge­namer en de zon hield zich de meeste tijd ver­sc­holen achter de wolken. Wat ik wel merk­te was een moe­heid in mijn benen die ik er niet kon uit­lopen. Na vijf kilo­me­ter hield ik het dan ook voor gezien.

Het was tevens de eerste keer dat ik weer eens met een arm­band liep waar mijn iPhone in kan. Een aan­tal jaar gele­den ben ik overgestapt op een gps sporthor­loge en dat is me alti­jd goed bevallen. Maar hier in het buitenge­bied loop ik vaak in mijn een­t­je door de wijde omgev­ing te ren­nen zon­der dat ik iemand kan bellen in het geval er iets zou zijn. Of dat Inge mij zou kun­nen bellen.

Dus toch maar weer zo’n drager aangeschaft want de oude die ik gevon­den had was te klein voor de iPhone die ik momenteel heb. Ik kan nu voor­taan ook foto’s onder­weg mak­en. Wat ik natu­urlijk ver­geten was, van­daar een kiek­je op ’t eind toen ik bij­na weer thuis was. Iet­sjes verderop aan de rechterkant.

~ ~ ~

Geef een reactie