Categorieën
Blogpost

20180613

18 — 23,02 km (dag 4): 

Sinds ik op zon­dag met dit expe­ri­ment begon­nen ben om iede­re dag te gaan jog­gen ont­waar ik een stij­gen­de lijn. Niet zoals je zult den­ken dat ik har­der ga lopen of meer con­di­tie opbouw. Nee, de stij­gen­de lijn heeft vreemd genoeg te maken met mijn lichaamsgewicht:

maan­dag — 70,1 kg
dins­dag — 70,5 kg
woens­dag — 71,0 kg

Wat is hier aan de hand?

Voor­als­nog heb ik geen flauw idee. De weeg­schaal kan kapot zijn. Mis­schien eet ik de afge­lo­pen dagen onbe­wust veel te veel omdat ik denk dat het er toch wel weer afge­lo­pen wordt. Of zou het jog­gen een ver­stop­pings­ef­fect hebben?

Nu is het niet alar­me­rend. Ten­slot­te ben ik niet gaan ren­nen om af te val­len. Alleen als het in dit tem­po door­gaat dan pas­seer ik over een klei­ne drie weken al de 80 kg grens. Dat is dan weer overdreven.

Ver­der ging het van­daag rede­lijk. De tem­pe­ra­tuur was wat mij betreft een stuk aan­ge­na­mer en de zon hield zich de mees­te tijd ver­scho­len ach­ter de wol­ken. Wat ik wel merk­te was een moe­heid in mijn benen die ik er niet kon uit­lo­pen. Na vijf kilo­me­ter hield ik het dan ook voor gezien.

Het was tevens de eer­ste keer dat ik weer eens met een arm­band liep waar mijn iPho­ne in kan. Een aan­tal jaar gele­den ben ik over­ge­stapt op een gps spor­t­hor­lo­ge en dat is me altijd goed beval­len. Maar hier in het bui­ten­ge­bied loop ik vaak in mijn een­tje door de wij­de omge­ving te ren­nen zon­der dat ik iemand kan bel­len in het geval er iets zou zijn. Of dat Inge mij zou kun­nen bellen.

Dus toch maar weer zo’n dra­ger aan­ge­schaft want de oude die ik gevon­den had was te klein voor de iPho­ne die ik momen­teel heb. Ik kan nu voort­aan ook foto’s onder­weg maken. Wat ik natuur­lijk ver­ge­ten was, van­daar een kiek­je op ’t eind toen ik bij­na weer thuis was. Iets­jes ver­der­op aan de rechterkant.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *