30,53 — 37,54 (dag 6)

Een run om snel te ver­geten. Het was veel te warm. En natu­urlijk liep ik juist in de eerste kilo­me­ters best wel lekker en daar­door iets te ver door in mijn ent­hou­si­asme. Na 3,5 kilo­me­ter was het echter gedaan met het lekkere lopen. Het was alsof alle energie die nog in mij zat na een dag hard werken op kan­toor in één keer verd­we­nen was. Er zat niets anders op dan regel­matig een stuk te wan­de­len afgewis­seld met wat lus­teloos ren­nen. Ik was blij dat het er op zat.

Wat zou het beteke­nen? Dat het dagelijks ren­nen z’n tol begint te eisen? Maar zo veel / zo hard ren ik nog niet. Ik bedoel, als ik iedere dag naar het sta­tion in Elst zou moeten fiet­sen dan lijkt me toch ook niet dat ik na zes dagen al moet afhak­en. Of is dat te makke­lijk gere­de­neerd? Hoe weet ik zo zek­er dat ik zon­der prob­le­men iedere dag naar het sta­tion kan fiet­sen ter­wi­jl ik dat al jaren niet meer heb gedaan (iedere dag fiet­sen dus)? Soms vergeet ik dat ik oud­er word en niet jonger. Dat zal z’n effect hebben op fysieke gesteld­heid en con­di­tie indi­en ik daar niet vol­doende aan­dacht aan besteed.

Tot aan de verhuizing/verbouwing begin vorig jaar ging het alle­maal redelijk lichamelijk gezien. Op z’n tijd een blessure veroorza­akt door de sur­vival­run maar dat was het wel. Maar daar­na is het eigen­lijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Weliswaar kende ik korte peri­odes waarin het sporten naar omstandighe­den goed ging, maar te vaak kwam er een blessure of ander onge­mak tussendoor die het ritme ver­sto­orde. Dat in com­bi­natie met het vak­er moeten reizen vanaf novem­ber vorig jaar heeft me hele­maal uit het ritme gehaald tot aan het punt dat ik meer niet dan wel ging sporten.

Eigen­lijk mag het dus een won­der het­en dat ik tot nu toe ongeschon­den en zon­der al te veel prob­le­men door de eerste week heen schi­jn te komen. Laat ik daarom niet kla­gen en gewoon geni­eten van het feit dat ik weer dagelijks aan sport doe (en er dagelijks over blog).

En voor dege­nen die benieuwd zijn naar mijn gewicht van de dag => 70,5 kg. Ineens gaat het weer naar bene­den zon­der dat ik daar­voor een oorza­ak kan bedenken anders dat onze weegschaal miss­chien aan ver­vang­ing toe is.

~ ~ ~

Geef een reactie