20180616

37,54 — 45,57 km (dag 7): 

Gelukt! Zeven dagen op rij heb ik ’s avonds mijn hard­loop­out­fit aan­ge­trok­ken om een rond­je te gaan ren­nen. Het viel me alles­zins mee. Niet altijd het ren­nen zelf, maar wel om te gaan. Op som­mi­ge dagen keek ik er in de loop van de dag zelfs al naar uit. Een goed teken.

Wat nu? Gewoon door blij­ven gaan? Want eer­lijk gezegd was het eer­der een opwel­ling om op deze manier weer vaker te gaan ren­nen. Ik bracht het dan wel seri­eus met mijn regels waar­aan ik moest vol­doen1 maar dat was meer voor de vorm.

Voor­als­nog bevalt het me goed. Het heeft me ook weer aan het blog­gen gebracht. Laat ik daar­om dit expe­ri­ment mini­maal een week­je door­trek­ken en zie wat er van komt.

Over drie weken ver­trek ik naar Cluj en dan wil ik dat het dagelijks/regelmatig hard­lo­pen weer hele­maal in mijn sys­teem zit zodat ik daar ook vol­doen­de trai­nings­ki­lo­me­ters maak om mijn loop­rit­me niet voor de zoveel­ste keer vol­le­dig te ver­sto­ren (lees: stil te leggen).

Ik heb me trou­wens aan­ge­meld voor de Brid­ge to Brid­ge run in Arn­hem op 9 sep­tem­ber. Net als een aan­tal jaar gele­den opnieuw voor de 10 Engel­se mij­len (16,09 km). Dat bete­kent nog heel wat trai­nings­uur­tjes wil ik die afstand een beet­je naar tevre­den­heid uit­lo­pen. Van­daag liep ik de helft. Zon­der pau­ze wel­is­waar maar nog wel erg lang­zaam. Voor­lo­pig maak ik me geen zor­gen. Het is nog een klei­ne drie maan­den voor­dat zover is dus genoeg tijd om me voor te bereiden.

Ook heb ik ein­de­lijk nieu­we hard­loop­schoe­nen gekocht. Van de twee paar die ik had was de dem­ping zo goed als ver­dwe­nen en de zolen had­den hun bes­te tijd gehad. Omdat er lus­tig met vader­dags­kor­ting werd gestrooid kon ik het me ver­oor­lo­ven om twee paar Asics aan te schaf­fen. De grij­ze GT-2000 heb ik deze avond uit­ge­pro­beerd en ze zaten als gego­ten. Mor­gen is de zwar­te uit­voe­ring aan de beurt.

Ver­der heb ik een set­je wire­less oor­dop­jes besteld. Nu ik m’n iPho­ne bij me heb kan ik af en toe wat muziek luis­te­ren mocht ik die extra moti­va­tie nodig heb­ben. Omdat die dop­jes meest­al niet goed in mijn oor blij­ven zit­ten ben ik voor een ande­re uit­voe­ring gegaan. Het is een soort beu­gel die ach­ter je hoofd zit en de dop­jes beves­tig je om je oor waar­bij ze tegen je juk­been­de­ren druk­ken. Zo blij­ven je oren vrij voor omge­vings­ge­luid (wel zo vei­lig bij het ren­nen op de open­ba­re weg) en wordt de muziek door tril­ling over­ge­dra­gen2. Schijnt goed te wer­ken als ik de vele recen­sies lees. We gaan het horen.

Mor­gen (zon­dag) wor­den ze bezorgd. Nooit gewe­ten dat dat ook kan.  1. Iede­re dag, mini­maal 4,5 km en in een tem­po snel­ler dan 7 minuut per kilo­me­ter. 

  2. Wil je meer weten, kijk dan op de site van After­S­hokz