37,54 — 45,57 km (dag 7)

Gelukt! Zeven dagen op rij heb ik ’s avonds mijn hard­loopout­fit aangetrokken om een rond­je te gaan ren­nen. Het viel me alleszins mee. Niet alti­jd het ren­nen zelf, maar wel om te gaan. Op som­mige dagen keek ik er in de loop van de dag zelfs al naar uit. Een goed teken.

Wat nu? Gewoon door bli­jven gaan? Want eerlijk gezegd was het eerder een opwelling om op deze manier weer vak­er te gaan ren­nen. Ik bracht het dan wel serieus met mijn regels waaraan ik moest vol­doen1 maar dat was meer voor de vorm.

Vooral­snog bevalt het me goed. Het heeft me ook weer aan het bloggen gebracht. Laat ik daarom dit exper­i­ment min­i­maal een week­je doortrekken en zie wat er van komt.

Over drie weken vertrek ik naar Cluj en dan wil ik dat het dagelijks/regelmatig hard­lopen weer hele­maal in mijn sys­teem zit zodat ik daar ook vol­doende train­ingskilo­me­ters maak om mijn loopritme niet voor de zoveel­ste keer volledig te ver­storen (lees: stil te leggen).

Ik heb me trouwens aangemeld voor de Bridge to Bridge run in Arn­hem op 9 sep­tem­ber. Net als een aan­tal jaar gele­den opnieuw voor de 10 Engelse mijlen (16,09 km). Dat betekent nog heel wat train­ing­su­urt­jes wil ik die afs­tand een beet­je naar tevre­den­heid uit­lopen. Van­daag liep ik de helft. Zon­der pauze weliswaar maar nog wel erg langza­am. Voor­lop­ig maak ik me geen zor­gen. Het is nog een kleine drie maan­den voor­dat zover is dus genoeg tijd om me voor te berei­den.

Ook heb ik ein­delijk nieuwe hard­loop­schoe­nen gekocht. Van de twee paar die ik had was de demp­ing zo goed als verd­we­nen en de zolen had­den hun beste tijd gehad. Omdat er lustig met vaderdagsko­rt­ing werd gestrooid kon ik het me veroorloven om twee paar Asics aan te schaf­fen. De gri­jze GT-2000 heb ik deze avond uit­geprobeerd en ze zat­en als gegoten. Mor­gen is de zwarte uitvo­er­ing aan de beurt.

Verder heb ik een set­je wire­less oor­dop­jes besteld. Nu ik m’n iPhone bij me heb kan ik af en toe wat muziek luis­teren mocht ik die extra moti­vatie nodig hebben. Omdat die dop­jes meestal niet goed in mijn oor bli­jven zit­ten ben ik voor een andere uitvo­er­ing gegaan. Het is een soort beugel die achter je hoofd zit en de dop­jes beves­tig je om je oor waar­bij ze tegen je juk­been­deren drukken. Zo bli­jven je oren vrij voor omgev­ings­gelu­id (wel zo veilig bij het ren­nen op de open­bare weg) en wordt de muziek door trilling overge­dra­gen2. Schi­jnt goed te werken als ik de vele recen­sies lees. We gaan het horen.

Mor­gen (zondag) wor­den ze bezorgd. Nooit geweten dat dat ook kan.

~ ~ ~


  1. Iedere dag, min­i­maal 4,5 km en in een tem­po sneller dan 7 min­u­ut per kilo­me­ter. 

  2. Wil je meer weten, kijk dan op de site van After­Shokz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets