Categorieën
Blogpost

20180617

Iede­re dag bloggen? 

Ja, ik ben deze avond gaan hard­lo­pen. Met m’n nieu­we draad­lo­ze head­setje op, dat inder­daad van­daag net­jes bezorgd werd, heb ik kort na een fik­se regen­bui aan mijn ver­plich­ting vol­daan. Zon­der dat het als een ‘moetje’ aan­voelt ove­ri­gens. Ik had er echt zin in.

Het bewijs kun je hier vin­den. En sla de link met­een op onder je favo­rie­ten, want op deze plek ga ik er niet meer iede­re dag over blog­gen. Natuur­lijk zal het onder­werp regel­ma­tig terug komen maar hier op mijn site wil ik ook ande­re zaken de revue laten pas­se­ren voor de brood­no­di­ge afwisseling.

Of dat iede­re dag gaat gebeu­ren is weer een ande­re vraag. Ik bedoel natuur­lijk het iede­re dag blog­gen, niet jog­gen. Wie de moei­te neemt om de lin­kjes te vol­gen die ik onder mijn blog­posts plaats, zal gemerkt heb­ben dat een aan­tal jaar gele­den rond deze tijd ik mid­den in een blogs­erie zat naar aan­lei­ding van het boek Zen Habits door Leo Babauta.

Dat boek neemt je aan de hand wan­neer je pro­beert een nieu­we gewoon­te aan te leren. Via klei­ne hoofd­stuk­jes die je dage­lijks moet door­ne­men wordt je stap­je voor stap­je aan de hand mee­ge­no­men om je poging tot posi­tie­ve ver­an­de­ring meer kans van sla­gen te geven.

Eén van de grond­re­gels is dat je jezelf moet beper­ken tot slechts één enke­le nieu­we gewoon­te per keer. Pas als deze opge­no­men is in je dage­lijk­se rou­ti­ne kan je aan een vol­gen­de nieu­we gewoon­te gaan denken.

Dus op deze wij­ze beke­ken is het nog te vroeg om naast het dage­lijks jog­gen ook weer te begin­nen met dage­lijks blog­gen. Het zij me vergeven.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *