Iedere dag bloggen?

Ja, ik ben deze avond gaan hard­lopen. Met m’n nieuwe draad­loze head­set­je op, dat inder­daad van­daag net­jes bezorgd werd, heb ik kort na een fikse regen­bui aan mijn ver­plicht­ing voldaan. Zon­der dat het als een ‘moet­je’ aan­voelt overi­gens. Ik had er echt zin in.
Het bewi­js kun je hier vin­den. En sla de link meteen op onder je favori­eten, want op deze plek ga ik er niet meer iedere dag over bloggen. Natu­urlijk zal het onder­w­erp regel­matig terug komen maar hier op mijn site wil ik ook andere zak­en de revue lat­en passeren voor de broodnodi­ge afwis­sel­ing.
Of dat iedere dag gaat gebeuren is weer een andere vraag. Ik bedoel natu­urlijk het iedere dag bloggen, niet joggen. Wie de moeite neemt om de linkjes te vol­gen die ik onder mijn blog­posts plaats, zal gemerkt hebben dat een aan­tal jaar gele­den rond deze tijd ik mid­den in een blogserie zat naar aan­lei­d­ing van het boek Zen Habits door Leo Babau­ta.
Dat boek neemt je aan de hand wan­neer je probeert een nieuwe gewoonte aan te leren. Via kleine hoofd­stuk­jes die je dagelijks moet doorne­men wordt je stap­je voor stap­je aan de hand meegenomen om je poging tot posi­tieve veran­der­ing meer kans van sla­gen te geven. Eén van de gron­dregels is dat je jezelf moet beperken tot slechts één enkele nieuwe gewoonte per keer. Pas als deze opgenomen is in je dagelijkse rou­tine kan je aan een vol­gende nieuwe gewoonte gaan denken.
Dus op deze wijze bekeken is het nog te vroeg om naast het dagelijks joggen ook weer te begin­nen met dagelijks bloggen. Het zij me vergeven.
~ ~ ~

Geef een reactie