Niet gelukt

Van­daag is het de laat­ste dag van juli en de eer­ste week van mijn vakan­tie. Mor­gen was het de bedoe­ling om een nieuw over­zicht te pos­ten van de boe­ken die ik de afge­lo­pen maand heb gele­zen. Helaas is het me niet gelukt om iets hele­maal uit te lezen en dat is de voor­waar­de voor vermelding.

Excu­ses genoeg maar daar ga ik ver­der niet op in. Wel hoop ik dat gedu­ren­de mijn vakan­tie ik er in slaag om weer wat meer te lezen. Op dit moment ligt een boek van Mal­colm Glad­well mij aan te kij­ken of ik het plea­se, plea­se op wil pak­ken. Laat ik dat eens gaan doen zodat er eind vol­gen­de maand in ieder geval één titel te delen valt.

~ ~ ~