Tien op een rij

In sep­tem­ber loop ik weer eens mee in de Bridge to Bridge run door Arn­hem. Voor de volle 10 Engelse Mijl (oftewel 16 Ned­er­landse Kilo­me­ters). Om mijn basis­con­di­tie wat op peil te bren­gen ben ik daarom begonnen om vak­er in de week te gaan hard­lopen. Dat gaat met hort­en en stoten.

De ene week lukt het me om min­i­maal vijf keer te gaan ter­wi­jl ik er in een andere week slechts één keer of hele­maal niet aan toe kom.

Gelukkig wor­den die weken waar het me niet lukt steeds meer een uit­zon­der­ing. En nu, tij­dens mijn vakantie zou het hele­maal geen prob­leem moet zijn. Daarom besloot ik om op 1 augus­tus mee te doen aan de 10 days chal­lenge van Run­k­eep­er. Van­wege hun 10-jarig bestaan dagen ze de gebruik­ers van hun app uit om 10 dagen op een rij een bepaalde sportieve activiteit te ver­richt­en. Dat kan dus vanalles zijn zolang het maar vast te leggen valt via hun app.

Zelf beperk­te ik me tot hard­lopen. Ik ben in de afgelopen 10 dagen ook een paar keer gaan fiet­sen om enkele nieuwe hard­looproutes in de buurt te verken­nen maar die heb ik lat­er weer ver­wi­jderd. Gis­ter­avond liep ik als afs­luit­ing een rond­je van 5,75 kilo­me­ter en kreeg de vol­gende pop­up in de Run­k­eep­er app te zien:

Het is eerder dat ik mezelf weer jong voel door het dagelijks hard­lopen. Aan taart had ik niet gedacht maar die had Inge toe­val­lig in huis gehaald (appeltaart, jum­mie) dus ik kon de uitdag­ing in sti­jl afs­luiten.

En mor­gen? Dan is het plan om gewoon te gaan lopen. Ik heb de smaak weer te pakken. Maar goed ook, want tenslotte is het nog een maand­je voor­dat het start­sein klinkt van de Bridge to Bridge.

~ ~ ~

Geef een reactie