Alles wat ik wil weten

De boeken die ik tegen beter weten in besteld heb zijn:

  • Super­in­tel­li­gence — Paths, Dan­gers, Strate­gies — geschreven door Nick Bostrom
  • Alles wat je wilt weten over hard­lopen — geschreven door Mariska van Sprun­del

Van­daag kwa­men ze bin­nen. Ik zat te lezen in SPQR — A His­to­ry of Ancient Rome, een geweldig boek van de his­tor­i­ca Mary Beard waar ik afgelopen zondag in begonnen was tij­dens een week­end­je Well­ness in Erme­lo.
Wat nu?

Toch maar even het boek van Mariska van Sprun­del erbij gepakt. Tenslotte zit ik volop in het hard­loopge­beuren momenteel. Bin­nen de kort­ste keren had ik de eerste drie hoofd­stukken doorgelezen:

  1. De geboorte van de langeaf­s­tand­slop­er
  2. De zin en onzin van hard­loop­schoe­nen
  3. Terug naar blote voeten

en waren er al een hoop mythes en dogma’s ontzenuwd want dat is waar dit boek sterk in is. Het is ver­baz­ing­wekkend te lezen hoe weinig of tegen­stri­jdi­ge weten­schap­pelijke onder­bouwing er is voor aller­lei zak­en die als com­mon sense gelden. Zo weet ik niet beter dat je bij hard­loop­schoe­nen goed moet kijken of ze vol­doende demp­ing hebben. Maar waarom eigen­lijk? En is het wel terecht?

Bij al dit soort algemene wijshe­den (het doen van rekoe­fenin­gen tij­dens de warm­ing up) of nieuwe hypes / trends (aller­lei voed­ingssup­ple­menten of het drinken van bieten­sap) gaat Mariska van Sprun­del op zoek naar de achter­grond waar het van­daan komt en waar het beweert een oploss­ing voor te zijn. Dat lev­ert aller­lei ver­rassende inzicht­en op waar­bij de slot­con­clusie vee­lal is dat men het niet hon­derd pro­cent kan bewi­jzen.

Hoe inter­es­sant het boek van Mary Beard ook is, ik denk dat ik allereerst nog wat verder lees in Alles wat je wilt weten over hard­lopen. Als is het maar omdat ik van plan ben om wat gel­let­jes en reep­jes te bestellen nu ik bin­nenko­rt will begin­nen met wat lan­gere afs­tanden te gaan lopen.

Miss­chien is dat wel hele­maal niet nodig.

Is het nodig om extra kool­hy­drat­en te eten voor een hard­loop­wed­stri­jd? Sli­jt het kraak­been in je knieën sneller door hard­lopen? Gaat dagelijk joggen depressief te lijf?

De hard­loop­w­ereld staat bol van de overgeleverde wijshe­den over schoe­nen, voed­ing, blessures en gezond­heid. Goede schoen zouden pijn­t­jes voorkomen en marathons zijn onge­zond voor het hart. Maar wat is feit en wat is fic­tie? Weten­schap­sjour­nal­ist Mariska van Sprun­del is na haar zoveel­ste blessure vast­ber­aden de weten­schap achter hard­lopen te ontrafe­len.

Alles wat je wilt weten over hard­lopen
Mariska van Sprun­del
Uit­gev­er: Ams­ter­dam Uni­ver­si­ty Press
ISBN: 9789462989191

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets