Lam op de BBQ

Er is dus1 nog maar één kip over.
Sinds­di­en is er veel tijd ver­streken.
Nu lopen er twee man­nen op ons erf, eigen­lijk jonge­man­nen vanu­it mijn leefti­jdsper­spec­tief bekeken, die bezig zijn aan het kip­pen­hok een kip­pen­ren te bouwen. Van ste­vig gaas. Dat zal ze leren, die kip­pendieven!
Het is bloed­heet. Om het hal­fu­ur serveren we daarom koude fris­drank of een andere ver­friss­ing. Na twee rond­jes komen de ver­halen los. Een van de man­nen heeft ergens in het Hoge Noor­den gewoond. Van Ned­er­land wel­tev­er­staan. Daar had hij ook kip­pen. En een bar­be­cue.
Van­daar dat hij eerst dacht/zei dat wij zelf waarschi­jn­lijk de kip­pen had­den opgegeten. Had hij zelf ook gedaan. Maar nee dus. Bij ons zijn ze echt verd­we­nen2 Oh. Ja, dan snapt hij wel dat we een kip­pen­ren nodig hebben.
Prob­leem was dat toen de kip­pen op waren de meeste gas­ten (want hij had een groot feest geor­gan­iseerd) nog steeds honger had­den. Hoe dat afliep zouden we pas te weten komen bij het vol­gende rond­je fris­drank. Water in zijn geval want de sterke drank (die wij niet serveer­den) had hij afgez­woren. Bin­nenko­rt werd hij vad­er. Dus.
Een maat van hem had een brom­mer, zo ver­vol­gt hij lat­er. Hij achterop en zo reden ze rond in de buurt op zoek naar iets eet­baars. Al snel zagen ze in een wei een lam­met­je staan. Zon­der veel moeite wis­ten ze het beestje te van­gen en reden ze terug naar het feest waar ook veel kinderen waren. Die mocht­en met het lam­met­je spe­len ter­wi­jl hij zijn verza­mel­ing messen bij elka­ar zocht. Ooit was hij namelijk slager geweest.
Bij de gedachte aan het feestmaal dat vol­gde dwalen zijn ogen af naar een wei­land verderop. Enkele Shet­land pony’s liggen lamges­la­gen door de hitte in het dorre gras.
~ ~ ~


  1. Nor­maal gespro­ken leg ik dan een link van in dit geval het woord ‘dus’ naar een blog­post waar ik uit­leg waarom we nog maar één kip hebben, maar van­daag ben ik te lui om die blog­post op te zoeken. Miss­chien dat ik het lat­er een keert­je doe. Als ik zijn heb. 

  2. Zie de blog­posts waarin ik dat beschri­jf. Link vol­gt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets