Verandering van site doet schrijven (hoop ik)

Vanaf van­daag ver­schi­j­nen mijn nieuwe blog­posts voor­taan op deze site. In de komende maan­den die vol­gen ga ik mijn oude site petepel.nl langza­am ont­man­te­len en de inhoud die ik er in al die jaren geplaatst heb over­heve­len naar hier zodat er niets ver­loren gaat voor het nages­lacht.

De reden dat ik dit doe is sim­pel. Het beheer van twee sites kost me te veel tijd en het is ook niet erg hand­ig. Nieuwe lez­ers vin­den me tegen­wo­ordig makke­lijk­er onder mijn eigen naam en waarom zou ik ze dan weer naar een andere site sturen om mijn blog­posts te lezen?

Gevoels­matig ervaar ik deze actie ook als een nieuwe start en miss­chien heeft dat een posi­tief effect op mijn bloggen in het alge­meen, want heel eerlijk gezegd zit dat momenteel een beet­je in het slop. Het lukt me maar niet om het op te pakken in de vorm en fre­quen­tie die ik ooit gewend was. Wie weet werkt het bezig zijn met het optu­igen van deze site stim­ulerend en komt er weer wat meer uit mijn vingers.

Niet dat ik kan garan­deren dat het daad­w­erke­lijk gaat lukken. Tenslotte bli­jf ik een vri­jeti­jds­blog­ger.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets