Wij wonen aan

Wij wonen aan de Lin­ge. Ons dage­lijk­se uit­zicht bestaat daar­om voor­na­me­lijk uit aller­lei soor­ten water­vo­gels die na het dob­be­ren ook regel­ma­tig een bezoek­je aan onze voor­tuin bren­gen. Daar schar­re­len ze waar­schijn­lijk rond op zoek naar voedsel.

Een uit­zon­de­ring vor­men de aal­schol­vers. Zij nemen alleen plaats op de lan­taarn­paal die in de berm staat. Daar rich­ten zij zich naar de zon, sprei­den hun vleu­gels en laten zich opdro­gen en verwarmen.

Van­daag zag ik een rei­ger het­zelf­de doen. Niet op de lan­taarn­paal, maar op het dak bij de buren toen we een bezoek­je brach­ten aan onze zoon in Kla­ren­dal. Het was een bij­zon­der gezicht.