Glasvezel

Jip­pie! Van­daag het bericht dat er miss­chien op korte ter­mi­jn een snellere inter­netverbind­ing beschik­baar komt. Via glasvezel. Moet wel min­i­maal 50% van de aangeschreven bewon­ers in het buitenge­bied zich inschri­jven. Dat betekent ron­se­len en veel reclame mak­en. Eerst maar eens met de buur­man begin­nen. Op dit moment heeft hij vol­gens mij niet meer dan een vaste tele­foon­verbind­ing. Ben benieuwd op hij op zijn leefti­jd (70+) nog deze stap wil mak­en.

~ ~ ~

Geef een reactie