Bridge to Bridge — editie 2018

Ik was weer eens in een kerk. Meestal is dat ofwel wegens een com­mu­niefeest, bruiloft of begrafe­nis. Deze keer geen van al. De Euse­bius kerk was omge­toverd tot de ont­vangstru­imte voor de Bridge to Bridge run in Arn­hem. Hier kon het start­be­wi­js opge­haald wor­den en waren er klee­druimtes vri­jge­maakt. Dat alles onder de klanken van een in tra­di­tionele kled­er­dracht gehulde doedelzak­spel­er.

Tij­dens het omk­le­den raak­te ik in gesprek met een jonge­man uit India die tijdelijk in Ned­er­land verbleef. Hij had vorig jaar voor de eerste keer meegelopen toen hij een klus had in de omgev­ing van Arn­hem. Inmid­dels woonde hij in Hoofd­dorp en werk­te voor Knab maar was spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid weer in de stad. Al snel bleek dat hij werkza­am was geweest voor een IT con­sul­tan­cy bedri­jf waar wij ook zak­en mee doen. Hele­maal toe­val­lig was het dat hij zelfs een aan­tal oud-collega’s kende die nu voor ons werk­ten. De wereld is klein.

Het vertrek van de 10 Engelse Mijl (16 km) vond plaats op de John Frost brug. De laat­ste keer dat ik had meegedaan was dat nog niet het geval. Toen klonk het startschot vanaf het mark­t­plein voor de Euse­bius kerk. Inmid­dels staan daar enkele gebouwen, wat voor mij ook nieuw was. Kun je nagaan hoe vaak ik de laat­ste tijd in Arn­hem ben geweest.

Ik liep samen met Luel­la die kort voor de start probeerde een mooie overzichts­fo­to te mak­en. Een goed moment voor mij om dat te ver­pesten.

Op weg naar de start passeer­den we de vorig jaar rond deze tijd aangestelde burge­meester van Arn­hem, Ahmed Mar­couch. Hij had vooraf aan het start­sein een korte toe­spraak gehouden en stond nu met zijn mobielt­je de voor­bi­j­gangers te fil­men. De doedelzak­spel­er was er ook.

Iets meer dan ander­half uur lat­er kwam ik zo’n vijf minuten achter Luel­la over de eind­streep. We had­den tot de 11 km geza­men­lijk opgelopen voor­dat zij ging ver­snellen en ik mijn eigen tem­po bleef lopen. Ondanks dat ik de voor­bi­je weken aardig wat kilo­me­ters had getraind luk­te het me niet sneller te lopen dan de vorige keer. Ik denk dat het vooral kwam door de onverwacht hoge tem­per­atu­ur. Het was op som­mige stukken van de route uit de wind aardig benauwd en daar heb ik alti­jd weer last van.

Maar al bij al vond ik het opnieuw een fijn par­cours om te lopen en ga proberen vol­gend jaar weer opnieuw mee te doen. Miss­chien kies ik er dan wel voor om op de zater­dag de Free­dom Trail vanu­it Papen­dal naar Arn­hem te lopen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets