Naar huis

Vanocht­end stond de taxi net­jes op tijd te wacht­en. We had­den om 10 uur afge­spro­ken maar mijn col­le­ga had ik nog niet gezien bij het ont­bi­jt. Ik legde mijn kof­fer achter in de auto en ging terug naar de recep­tie om te zien of hij miss­chien nog aan het uitcheck­en was. Bij mij duurde dat ook langer dan nor­maal omdat ze een nacht te veel in reken­ing wilden bren­gen. Het bleek achter­af een telfout­je te zijn.

In de recep­tie was hij echter in geen velden of wegen te beken­nen. Nee, hij zat buiten aan de andere kant van de uit­gang een sigaret­je te roken in afwacht­ing van mijn. Daar had ik hem niet verwacht en hij had al die tijd gecon­cen­treerd op z’n mobielt­je emails zit­ten doorne­men zon­der acht te slaan op de omgev­ing.

Voor onze terugvlucht maak­te het niet uit. Bij aankomst op het vliegveld zagen we al dat er een ver­trag­ing was voor de vlucht naar Istan­bul. Meestal heeft dat dan een ket­tin­gre­ac­tie voor de andere vertrek­ti­j­den tot gevolg. En inder­daad vertrokken wij ook lat­er met een ver­trag­ing van een half uurt­je.

Waar ik dit­maal wel aan gedacht had was om een foto te mak­en van een helikopter die in mijn belev­ing al sinds de eerste keer dat ik in Cluj arriveerde ver­loren en ver­lat­en in het hoge gras is achterge­lat­en. Steev­ast ver­won­der ik me waarom dat ver­hikel er nog steeds staat wan­neer ik weer in de trans­port­bus naar de ter­mi­nal rij. Het voelt alsof ik als jour­nal­ist een oor­logs­ge­bied bezoek. Slaat natu­urlijk ner­gens op. Te veel films gekeken, vrees ik.

Toen we de grens over­stak­en naar Ned­er­land nadat we zon­der verdere ver­trag­ing in Dort­mund waren geland en met de auto op weg naar huis gin­gen, zagen we hoe de dreigende onweer­swolken zich boven Arn­hem samen­pak­ten. Er stond een con­cert van Helene Fis­ch­er gep­land deze avond in het Gelre­dome, maar of dat er iets mee te mak­en had is me niet duidelijk gewor­den.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets