De drie dagen regel

Ergens las ik deze week de antwo­or­den op een vraag van iemand die wilde weten of het wel goed is om iedere dag te gaan hard­lopen. Tussen alle reac­ties viel er een­t­je op. Het was van een man die aan­gaf dat hij de voorkeur gaf aan de drie dagen regel in plaats van de ver­plicht­ing om iedere dag te gaan.

De drie dagen regel.

Ik had er nog nooit van geho­ord en kon me er ook niet meteen een beeld bij vor­men. Zou het drie dagen hard­lopen zijn en dan ver­plicht een dag uitrusten? Of om de drie dagen gaan hard­lopen? Nee, het zat anders in elka­ar (ten­min­ste, zo is het bli­jven hangen in mijn herin­ner­ing):

  • nooit meer dan drie dagen achter elka­ar hard­lopen
  • nooit meer dan drie dagen achter elka­ar niet hard­lopen

Het had even tijd nodig om te bezinken. Maar hoe vak­er ik er over nadacht, hoe beter ik vond dat de regel in elka­ar zat.

Mocht je heel fanatiek willen trainen dan kon je drie dagen op rij gaan, een dag uitrusten en de vol­gende dag opnieuw drie dagen achter elka­ar gaan ren­nen voor­dat je weer een dag­je pauze moet nemen.

Tij­dens een loopdip kun je het omge­keerde hanteren. Een dag­je hard­lopen gevol­gd door drie dagen rust. Enzovoort.

Maar de vari­anten zijn wel­haast onbeperkt. Zolang je maar de drie dagen regel niet overtreedt:

  • nooit meer dan drie dagen achter elka­ar hard­lopen
  • nooit meer dan drie dagen achter elka­ar niet hard­lopen

Van­daag realiseerde ik me dat deze regel natu­urlijk niet beperkt hoeft te bli­jven tot het hard­lopen. Het past ook pri­ma bij andere activiteit­en. Of bij het eigen mak­en van nieuwe gewoontes.

Ik vind de regel verder veel sterk­er dan wat ik een aan­tal jaar gele­den bij Leo Babau­ta las in Zen Habits:

It’s OK to miss one day, but nev­er miss two days in a row. […] Use the missed day as feed­back that your habit method needs to be adjust­ed.
[p.70–71, Zen Habits, Leo Babau­ta]

De drie dagen regel geeft meer mogelijkhe­den om te kun­nen schake­len tussen ver­snelling of ver­trag­ing en alles wat daar tussen zit. Dat houdt je aan de gang, ter­wi­jl de regel bij Leo Babau­ta tot een voor­ti­jdig einde kan lei­den wan­neer je de tweede dag ook in gebreke bli­jft.

Miss­chien moet ik deze regel eens gaan toepassen op mijn blogge­drag bedenk ik me nu opeens.

~ ~ ~

Geef een reactie