20181023

Voor deze site, mijn nieu­we vas­te onder­ko­men sinds ik petepel.nl ver­la­ten heb, vroeg ik me af of er een blo­groll moest komen. Want is dat nu bevor­der­lijk of niet? Van­uit het vast­hou­den van mijn bezoe­kers bezien is het geen goe­de zaak, maar tege­lij­ker­tijd wil ik ze ook niet de kans ont­ne­men een bezoek­je te bren­gen aan de sites waar ik zelf graag naar toe ga om te lezen. Dus besloot ik het toch maar te doen. Het is ten­slot­te maar een klei­ne moeite.

Natuur­lijk kon ik het niet laten her en der wat bij te lezen, want ook bij mij komt dat er te wei­nig van. Op scripting.com van Dave Winer bleef ik wat lan­ger han­gen dan nor­maal. Opnieuw twij­fel­de ik bij het idee dat al lan­ger bij me speelt om net zoals hij doet geen blog­ti­tels meer te han­te­ren en de blog­post gaan­de­weg de dag zelf op te bou­wen of aan te vul­len dan wel te corrigeren.

Geen getob meer over de juis­te titel die de lading dekt.

Geen gedoe over wat wel of niet onder­deel uit­maakt van die lading.

Geen gepuz­zel over de juis­te afronding.

Gewoon schrij­ven over wat er in me opkomt.

Laat ik het de komen­de dagen maar eens proberen.

~ ~ ~

Dit wil trou­wens niet zeg­gen dat ik voort­aan iede­re dag ga blog­gen. Of dat ik geen titels meer mag gebrui­ken. Het idee is om alle restric­ties over­boord te gooi­en en dat ik kan doen (en laten) waar ik zin in heb. Zoals ik heeeeel lang gele­den ooit begon­nen met bloggen.

Het wil ook niet zeg­gen dat ik de drie dagen regel ga toe­pas­sen zoals ik gis­ter nog opper­de. Ter­wijl ik het opschreef had ik er zo al mijn beden­kin­gen bij. Even­tjes geen regels bevalt me beter.