Woensdag, 24 oktober 2018

Real­i­ty­check. Deze ocht­end een test op de bus gedaan waar­van ik ooit dacht dat het nog heel lang zou duren voor­dat ik in de leefti­jd­scat­e­gorie zou vallen waar­voor dit van toepass­ing is. Maar ik ben onder­tussen de 55 jaar gepasseerd en dan mag je voor­taan met de oude mensen en din­gen die voor­bij gaan mee­doen. Toch wel even wen­nen ondanks dat ik mezelf bli­jf voorhouden dat leefti­jd slechts een num­mer is.

~ ~ ~

Hier vlak­bij schuren de schep­en over de bodem van de Waal bij Nijmegen van­wege de aan­houdende droogte in Europa. Ook in onze tuin bli­jft het behelpen en moeten we nog geregeld de grond­wa­ter­pomp aanzwen­ge­len om de jonge aan­plant van water te voorzien. Maar nu is het dan ein­delijk weer eens aan het miez­eren. Nooit gedacht dat ik me daar nog eens druk over zou gaan mak­en.

~ ~ ~

Ik wilde aan het nieuwe seizoen van Dare­dev­il op Net­flix begin­nen, maar kreeg de tip dat ik dan eerst een seizoen The Defend­ers moest kijken want daar speelt Dare­dev­il ook in mee en dat maakt het makke­lijk­er om seizoen 3 te vol­gen. Alleen moet je voor­dat je The Defend­ers gaat kijken eigen­lijk ook alle eerste seizoe­nen (of soms zelfs meerdere) gaan zien van de ver­schil­lende super­helden die daar in meespe­len (Iron Fist, Jes­si­ca Jones, Luke Cage):

Dare­dev­il seizoen 1 (al gezien)
Jes­si­ca Jones seizoen 1 (halver­wege)
Dare­dev­il seizoen 2 (al gezien)
Luke Cage seizoen 1
Iron Fist seizoen 1 (al gezien)
The Defend­ers
The Pun­ish­er (al gezien)
Jesi­ca Jones seizoen 2
Luke Cage seizoen 2

Dat betekent in mijn geval dat tegen de tijd ik ein­delijk zover ben om aan seizoen 3 van Dare­dev­il te kun­nen begin­nen de serie waarschi­jn­lijk al lang en breed van Net­flix is gehaald. Laat ik maar wat gaan lezen. Oude Mar­vel comics bijvoor­beeld. Maar waar te begin­nen?

~ ~ ~

Met Inge ging ik naar een ooglid­cor­rec­tiek­lin­iek. Zij als patiënt, ik als chauf­feur. Tij­dens de ingreep bleef ik achter in de wachtkamer. Ze had­den wifi. Het wacht­wo­ord was ooglid­cor­rec­tie. Dat verzin ik niet. Maar het is wel makke­lijk te raden. Daarom meteen een VPN erover­heen gegooid. De cor­rec­tie duurde hoo­gu­it een half uurt­je. Daar­na moest ze nog een tijd­je bli­jven zit­ten en kwam er een assis­tente regel­matig con­trol­eren of de wond­jes niet te lang bleven bloe­den. Er zat­en nog meer vrouwen te wacht­en op een behan­del­ing. Alle­maal erg nerveus. Gelukkig kon Inge hen gerust­stellen dat het alle­maal wel mee­viel. Dat was het sein voor typ­is­che mei­den­bravoure dat ze tenslotte het echte sterke ges­lacht waren en wel voor het­ere vuren had­den ges­taan dan wat prik­jes en sni­j­wond­jes. Ik voelde niet de behoefte hen te cor­rigeren.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets