20181025

De auto moest van­daag naar de gara­ge voor APK, win­ter­ban­den en een terug­roe­p­ac­tie. Nor­maal gespro­ken kan ik ‘m altijd op dezelf­de dag weer opha­len en zijn er altijd wat extra kos­ten gemaakt om de auto door de keu­ring te krij­gen. Of dat ook echt nood­za­ke­lijk is daar heb ik soms mijn vraag­te­kens bij maar zon­der tech­ni­sche ach­ter­grond ga ik deze dis­cus­sie niet aan. Het hoort er bij. Deze avond was het anders. Slechts 19,95 voor de APK. De win­ter­ban­den gaan via een betaal­rou­te en de terug­roe­p­ac­tie was gra­tis. Helaas wel een bon van 95,- euro voor fout par­ke­ren. We had­den de auto net uit het zicht van de gara­ge­hou­der gezet zodat die ‘m pas later liet opha­len. Blijk­baar op een plek waar sinds kort niet meer gepar­keerd mocht wor­den. De bon zat toen al ach­ter de rui­ten­wis­ser. Vol­gens de gara­ge­hou­der lag er een gemeen­te­amb­te­naar stee­vast op de loer voor dit soort situ­a­ties en vorm­de het, in zijn woor­den, een mooie inkom­sten­bron voor de eindejaarsbonus.

~ ~ ~

Recht boven het bureau op mijn werk­ka­mer heb ik vier spot­jes laten instal­le­ren. Die zou­den meer dan vol­doen­de licht moe­ten geven om goed te kun­nen lezen. Zou­den, want dan horen ze het wel te doen. Het rare is dat ze niet per­ma­nent kapot zijn maar dat ze na een tijd­je één voor één uit­gaan. Behal­ve de laat­ste. Die blijft vro­lijk bran­den en geeft net vol­doen­de licht om me blij­vend te laten erge­ren dat de ande­re het niet meer doen. Dus dan doe ik het licht uit en weer aan zodat ze alle vier weer bran­den. Tot­dat…, afijn.

~ ~ ~

Vorig jaar voor de eer­ste keer het ein­de­jaars­feest­je in Cluj mogen mee­ma­ken. En wat een gewel­dig feest dat is (geweest) kun je hier terug­le­zen. Het zal nie­mand ver­ba­zen dat ik benieuwd was of er dit jaar ook weer zo’n feest geor­ga­ni­seerd zou wor­den. Als het even kan pro­beer ik er dan weer bij te zijn. Dat zou bete­ke­nen dat ik er dan dit jaar nog zeker drie keer naar toe moet want ik ga komen­de maan­dag voor ander­hal­ve week en ook mid­den novem­ber staat er een week­je gepland. Nu kreeg ik van­daag goed en slecht nieuws. Het goe­de nieuws is dat er in de eer­ste week van decem­ber een work­shop in Cluj geor­ga­ni­seerd gaat wor­den waar ik voor uit­ge­no­digd ben. En het feest was vorig jaar ook in de eer­ste week van decem­ber. Dusss… vet­te pech, want het slech­te nieuws is dat het feest dit jaar in de twee­de week van decem­ber gaat plaatsvinden.