Donderdag, 25 oktober 2018

De auto moest van­daag naar de garage voor APK, win­ter­ban­den en een teru­groepactie. Nor­maal gespro­ken kan ik ‘m alti­jd op dezelfde dag weer ophalen en zijn er alti­jd wat extra kosten gemaakt om de auto door de keur­ing te kri­j­gen. Of dat ook echt noodza­ke­lijk is daar heb ik soms mijn vraagtekens bij maar zon­der tech­nis­che achter­grond ga ik deze dis­cussie niet aan. Het hoort er bij. Deze avond was het anders. Slechts 19,95 voor de APK. De win­ter­ban­den gaan via een betaal­route en de teru­groepactie was gratis. Helaas wel een bon van 95,- euro voor fout park­eren. We had­den de auto net uit het zicht van de garage­houd­er gezet zodat die ‘m pas lat­er liet ophalen. Blijk­baar op een plek waar sinds kort niet meer gepar­keerd mocht wor­den. De bon zat toen al achter de ruiten­wiss­er. Vol­gens de garage­houd­er lag er een gemeen­teambte­naar steev­ast op de loer voor dit soort sit­u­aties en vor­mde het, in zijn woor­den, een mooie inkom­sten­bron voor de ein­de­jaars­bonus.

~ ~ ~

Recht boven het bureau op mijn werkkamer heb ik vier spot­jes lat­en installeren. Die zouden meer dan vol­doende licht moeten geven om goed te kun­nen lezen. Zouden, want dan horen ze het wel te doen. Het rare is dat ze niet per­ma­nent kapot zijn maar dat ze na een tijd­je één voor één uit­gaan. Behalve de laat­ste. Die bli­jft vrolijk bran­den en geeft net vol­doende licht om me bli­jvend te lat­en erg­eren dat de andere het niet meer doen. Dus dan doe ik het licht uit en weer aan zodat ze alle vier weer bran­den. Tot­dat…, afi­jn.

~ ~ ~

Vorig jaar voor de eerste keer het ein­de­jaars­feestje in Cluj mogen meemak­en. En wat een geweldig feest dat is (geweest) kun je hier teruglezen. Het zal nie­mand ver­bazen dat ik benieuwd was of er dit jaar ook weer zo’n feest geor­gan­iseerd zou wor­den. Als het even kan probeer ik er dan weer bij te zijn. Dat zou beteke­nen dat ik er dan dit jaar nog zek­er drie keer naar toe moet want ik ga komende maandag voor ander­halve week en ook mid­den novem­ber staat er een week­je gep­land. Nu kreeg ik van­daag goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er in de eerste week van decem­ber een work­shop in Cluj geor­gan­iseerd gaat wor­den waar ik voor uitgen­odigd ben. En het feest was vorig jaar ook in de eerste week van decem­ber. Dusss… vette pech, want het slechte nieuws is dat het feest dit jaar in de tweede week van decem­ber gaat plaatsvin­den.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets